*Nettavisen* Nyheter.

Begrensning av antall hunder?

Lokalavisen Groruddalen av 04.09.08 skriver at bydel Stovner åpner for å begrense antall hunder per husstand.

Til det er å si at administrasjonen i bydel Stovner fremmet følgende høringsforslag som ble presentert for bydelsutvalget i møte den 19.06.08:

"Mangel ved utkast til forskrift: Hundeloven gir, i Kap 4 om Ro og orden, antall hunder og merking av hunder, § 12, kommunen anledning til å sette vilkår for antall hunder i husholdning eller på en eiendom. Oslo kommune er etter hvert blitt stadig mer tettbygd, noe som setter store krav til hundehold og naboskap. Kommunen bør i forslag til forskrift §5 om ro og orden, sette inn slik begrensning."

Bydelsutvalgets vedtok enstemmig i møtet den 19.06.08 etter forslag fra Arbeiderpartiet å føye til denne setning: "Kommunen bør i forslag til forskrift, § 5, gis mulighet til å sette slik begrensning."

Det betyr i praksis at det ikke blir innført en generell begrensning av antall hunder per husstand, men at det kan gis mulighet til å sette en slik begrensning i de tilfeller der antall hunder i en husstand medvirker til sjenanse.

I kommentarene til Hundeloven § 12 heter det:

"Det er, ifølge lovens forarbeider, ikke anledning til å begrense ved forskrift hvor mange hunder en eier generelt kan ha. Departementet foreslo en regel om dette i utkastet til § 12 bokstav b), men denne ble strøket av Justiskomiteen. Kommunen kan imidlertid styre hundeantallet mer konkret, ved å fatte enkeltvedtak i den enkelte sak, der hundeholderen ikke er skikkete til å ha (en eller) flere hunder, jf. Innst. O. nr. 91 (2002-2003) s. 14."

Jeg antar at dette kan komme til å få konsekvenser for de kommuner som allerede har innført generelle begrensninger av antall hunder i en husholdning."


Bodil Eikeset, Vestli
Leder Norsk Huskattforening

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag