*Nettavisen* Nyheter.

Bekk skal fram fra rør, skoler blir nye

MULIG: Hvordan nye Gran skole skal se ut er ikke bestemt, men slik ser arkitektene for seg at den kan bli liggende i Gransdalen.

Arbeidet for å få på plass en ny Veitvet skole og nye Gran skole skyter fart. I samme slengen skal Gransletta barnehage utvides, og Gransbekken løftes frem fra rørene.

GRANSDALEN: I nordøstlig del av Gransdalen i Bydel Stovner ligger et planområde på 43.000 kvadratmeter med adkomst via Granstangen. Planområdet er foruten Gransletta barnehage og Gransdalen barnehage ubebygd i dag.

Del på Facebook

Hensikten med ny regulering er å legge rammer for nye Gran skole, utvidelse av Gransletta barnehage, grønnstruktur, gang-/sykkelvei samt mulig gjenåpning av Gransbekken.

Det legges også til rette for et bredere turdrag. Deler av området består av et friareal som representerer en del av Groruddalens sentrale grøntområder og turveier. Gransbekken er lagt i rør igjennom området, men er foreslått gjenåpnet.

Vil bygge begge skolene samtidig

Utdanningsetaten vil utlyse en Offentlig-privat samarbeid-konkurranse (OPS) om bygging av ny Veitvet skole og ny Gran skole parallelt.

Å bygge to skoler i nærheten av hverandre samtidig gir stordriftfordeler ved bygging, og vil være mer attraktiv for private å eie og drifte/vedlikeholde, mener kommunen.

Begge skolene planlegges ferdigstilt til skolestart 2014. Det er også planer om en 8-avdelings barnehage og plass til en fritidsklubb og lignende aktiviteter.

Alna er fornøyd

Politikerne i Bydel Alna har forhåpninger om at nye Gran skole blir et signalbygg.

Byrådet mener nye Gran skole vil bidra vesentlig til områdeløftet Furuset-Gransdalen innenfor Groruddalssatsingen. Byrådet sier at et uteareal på 15 m2 pr. elev er lavt, men at det kan aksepteres fordi det er friområder i nærområdet.

Byrådet ser på innreguleringen av gang- og sykkelveier som viktig, og ser også positivt på mulighet for gjenåpning av Gransbekken.

Annonsebilag