Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for tungtrafikken

Bydelspolitikerne i Bydel Stovner er bekymret for trafikkøkning ved utbygging av Garver Ytteborgs vei.

HAUGENSTUA: Stovner bydelsutvalg hadde både positive og kritiske tilbakemeldinger til transportfirmaet i Garver Ytteborgs vei 83, som ønsker å utvide uteområder og bygningsmassen på tomta, samt oppgradere innkjørselen til tomta.

Bydelspolitikerne har tidligere uttalt at de ser nytten av en bedre adkomst til tomta og en utvidelse mot nabotomta i øst, under forutsetning av at naboene blir enige om dette.

Trangt område

Men en mulig trafikkøkning bekymrer politikerne. Veinettet i området er allerede belastet med mye tungtrafikk til industriområdene i Jernkroken og Haavard Martinsens vei.

– Denne saken har vi hatt før, og da sa vi A. Nå må vi si B, og B er å legge litt føringer. Vi har sagt ja til ny adkomst, men det er viktig at trafikken på stedet ikke blir værre. Det er allerede masse tungtrafikk, og området er trangt, sa Bjørn Hallme (Ap), som selv bor på Haugenstua.

Politikerne vedtok i sin uttalelse at utbyggerne må komme med mottiltak hvis det viser seg at utbyggingen forsterker trafikkproblemene i området. Bydelsadministrasjonen fikk også fullmakt til å formulere dette på en krassere måte.

Overbygg

Transportfirmaet ønsker også å utvide snuplassen som ligger ved den nye gangveien og gangtunnelen under toglinja, og det skaper bekymring hos politikerne.

Den nye snuplassen er nemlig tenkt som et overbygg over det eksisterende friområdet.

– Utvidelse av snuplass/ kjøredekke i det nordvestre hjørnet av tomten, vil være en estetisk og trygghetsmessig utfordring, sier bydelsutvalget i sin uttalelse til planforslaget.

Politikerne understreker samtidig at «overbygget» mot turvei, park og dam må utformes skånsomt og krever god beløysning.

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus