Gå til sidens hovedinnhold

Bekymringsmelding fra en pårørende

De fleste av meldingene gjelder barn hvor omgivelsene ser at barnet ikke har det bra, men min melding gjelder de som er i den andre enden av aldersskalaen, de eldre demente som også trenger noen varslere. Rett før sommeren kom meldingen om at to sykehjem i Oslo skulle settes ut på anbud og privatiseres. Det ene av disse er Manglerudhjemmet, et stort sykehjem med bare boende som er demente.

Beslutningen kom som lyn fra klar himmel for meg. Hele beslutningsprosessen har foregått uten mulighet til innspill fra berørte parter, det være seg tilsynslegen, bydelsutvalgets komité, eller vi pårørende.

Nå er det en kjensgjerning at vi etter hvert vil få mange flere demente, ettersom de fleste av oss vil leve lenger. Har vil Oslo kommune og eventuelt Staten ha en unik sjanse til å være i forkant av utviklingen.

Manglerudhjemmet har lenge hatt en bred kompetanse og dedikerte ansatte i arbeidet med demente. Beboerne her har alle avskygninger av demenssykdommen. Alle disse trenger mye assistanse for å bevare et verdig liv og følelsen av fortsatt å være et individ. Det kreves mye av dem som arbeider her.

I fjor ble mannen min for dårlig til at han kunne få et verdig liv hjemme. Etter 50 års ekteskap måtte vi bo hver for oss. Han var på forskjellige institusjoner før han kom til Manglerudhjemmet. Her gikk det ikke mange ukene før skuldrene mine senket seg og jeg begynte å puste normalt igjen. De ansatte som arbeider på hans avdeling har jeg rost fra første stund. Ikke bare tar de seg av de boende med stor tålmodighet, men de har også trening i og evnen til å se oss pårørende.

Jeg håper at de politikerne som tar avgjørelsen har forståelse for at det er mye tyngre og mer krevende å arbeide med bare demente, enn å arbeide på et vanlig sykehjem.

Usikkerheten over utfallet sliter på betjeningen. Det er allerede blitt utskiftninger på grunn av situasjonen. Dette vil kunne gjøre beboerne utrygge. For er det noe de demente trenger mer enn noen andre, er det å ha kjente ansikter å forholde seg til. De trenger høy grad av forutsigbarhet.

Dette er et hjertesukk fra en gammel sykepleier og pårørende.

Lise Dick-Henriksen

Pårørende

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot