*Nettavisen* Nyheter.

Belønnet for ulovlighet

Et stort hull og hauger av utgravd masse står igjen på tomten i Slyngveien etter tre år med stillstand. Foto: Vidar Bakken

I Slyngveien 11 ble terrenget først ødelagt av en utbygger som deretter ikke etterkom krav om å tilbakeføre terrenget til det opprinnelige. Så gir Plan- og bygningsetaten (PBE) rammetillatelse som innebærer nye store terrengbarbeidelser med begrunnelse i at terrenget allerede er ødelagt.

Klikk på bildet for å forstørre.

Torkel Steen informerte bydelspolitikerne i Bydel Vestre Aker under «åpen halvtime» om hva som skjer i Slyngveien. Saker er oversendt byrådet. Foto: Alexander Synstad

HOLMEN: I 2002 ble det gitt rammetillatelse til utbygging av tomten i Slyngveien 11. Da endelig igangsettelsestillatelse ble innvilget i 2005, startet utbygger arbeidet. Det eneste som ble utført, var graving av et stort hull, og store mengder med masser ble liggende på tomten. Plan- og bygningsetaten fant ved befaring i september 2007 at utbygger ikke hadde oppfylt kravene i henhold til rammetillatelsen, og utbygger ble pålagt med åtte ukers frist å tilbakeføre tomten til sin opprinnelige tilstand.

På dette tidspunktet er arkitektfirmaet Fosse & Aasen ansvarlig søker, mens Advokatfirmaet Pretor AS er tiltakshaver. Ingenting ble gjort for å etterkomme etatens krav, i følge naboene. I dag står tomten forlatt i samme tilstand som da arbeidet stoppet opp for cirka tre år siden. I mellomtiden har en ny utbygger overtatt tomten.

Strider mot reguleringsplanen

Så kommer det en ny søknad om rammetillatelse fra ny tiltakshaver vinteren 2008, som blir innvilget i august i år. Det fikk naboene til å reagere.

Det skal bygges tre tomannsboliger på tomten, som innebærer omfattende terrengbearbeidelser. Mot syd blir terrenget hevet med hele fire meter. Det medfører igjen at både byggenes bakkenivå og bebyggelsen vil rage høyt over de omkringliggende småhus, samtidig som utnyttelsesgraden økes. Dette strider mot reguleringsplanen som sier at det ikke er tillatt med terrenginngrep for å øke utnyttelsesgraden, mener en av naboene i Slyngveien, Torkel Steen.

Oppsiktsvekkende

Men, det som er svært oppsikts-vekkende i denne saken er plan- og bygningsetatens begrunnelse. Etaten sier at på grunn av den allerede utgravde byggegropen er det nødvendig med ny omfattende endring av terrenget. Det mener PBE er greit, selv om de samtidig skriver at det i utgangspunktet er i strid med krav i reguleringsplanen. Da er det altså slik at en utbygger uten reaksjoner kan neglisjere offentlig pålegg om tilbakeføring, og etterpå bruke den manglende tilbakeføringen til å begrunne omfattende terrenginngrep. Det skaper en interessant presedens. Man blir belønnet for en ulovlighet der de fleste skulle tro det ville komme en negativ reaksjon for ikke å ha fulgt et krav fra offentlig myndighet, sier Steen.

Problemfritt

Han peker på at PBE hevder det er vanskelig å finne tilbake til opprinnelig topografi.

Det er overhodet ikke vanskelig. Den kommer frem mot veien i syd, vest og nord, og i tillegg mot de to naboeiendommene i øst. Det er helt problemfritt. Vi skjønner ikke etatens begrunnelse.

Rammetillatelsen er påklaget av naboene.

Vi håper PBE ser urimeligheten i dette. Hvis ikke vil vi vi vurdere å ta frem servitutten som hviler på eiendommen. Den setter klare begrensninger på hva som kan bygges på tomten. Vi har tidligrer vunnet i retten i en servituttsak vi førte mot en annen utbygger, sier Steen.

Annonsebilag