Gå til sidens hovedinnhold

Ber folk om budsjetthjelp

Bydel Østensjø må kutte 35 millioner kroner. Nå inviterer politikerne til folkemøte for å få hjelp til å prioritere kuttene.

Østensjø: Alle de fem partiene som er representert i Bydelsutvalget i Østensjø står bak invitasjonen til folkemøte om budsjettet for 2008.

Vi politikere må fortelle hva vi tenker. Og så håper jeg folk kommer og gir oss innspill til hvilke saker vi skal prioritere i budsjettbehandlingen, sier BU-leder Arnfinn Aabø (Ap).

Vanskelig

Bydel Østensjø må saldere 35 millioner kroner for å få neste års budsjett til å gå i balanse.

Dette vil i første omgang gå ut over tjenester som ikke er lovpålagte, som eldresentre, ungdomsklubber og kulturtilbud.

Jeg vet ikke hvordan det vil gå med seniorsentrene og ungdomsklubbene. Det er vanskelig å beskytte dem siden de ikke er lovpålagte. Det er en trist situasjon, vi vet nesten ikke vår arme råd og vil derfor gjerne høre fra folk hvilke saker vi kan nedprioritere på kort og lang sikt. Det blir veldig tøft i 2008, sier Aabø.

Kulturbydelen i fare

Bydel Østensjø liker å kalle seg kulturbydel. Og det med god grunn. I 2007 brukte bydelen 2,8 millioner kroner på kultur. Men kulturbydelen kan henge i en tynn tråd hvis byrådets forslag til budsjett blir vedtatt i desember.

Vi får ikke fem øre til kultur. Tidligere har vi greid å spa opp disse pengene selv, men nå har vi ingenting å gå på. Bydelen har brukt mye på kultur, og fått mye igjen. Se bare på Spillet om Sarabråten og bildedatabasen. Kulturbydel Østensjø vil bli rasert, frykter Aabø.

Imponert over Høyre

Oslo kommune går med et overskudd på 500 millioner kroner. Før helgen gikk alle bydelene i Oslo for første gang sammen om et opprør mot rådhuset. Kravet er 300 millioner kroner ekstra til bydelene.

Når de går med så stort overskudd må de da i herrens navn kunne gi mer til bydelene slik at vi slipper å legge ned gode tilbud til befolkningen. Jeg er imponert over Høyre på vestkanten som har skjønt poenget og går mot sitt eget byråd. Nå jobber vi alle opp mot våre folk i rådhuset. Jeg har et lite håp om at når alle bydelene i Oslo for første gang har gått sammen på denne måten skal byrådet ha gode grunner til å si nei, sier Aabø.

Inviterer til folkemøte

Det er liten tvil om at Bydel Østensjø går en tøff budsjettbehandling i møte. På den åpne budsjettkonferansen 29. november vil politikerne og interesserte få presentert administrasjonens forslag til kutt.

Men før dette ønsker altså bydelspolitikerne å få innspill fra innbyggerne på hvilke budsjettposter det kan kuttes i. Folkemøtet holdes i Folkets Hus på Abildsø, tirsdag 27. november klokken 19.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene