Gå til sidens hovedinnhold

Ber om kriseklasserom i paviljonger

Midlertidige paviljonger kan bli løsningen på problemene for overfylte Lilleborg skole. Nå vil FAU-lederen ha handling fra de ansvarlige.

TORSHOV: I år er det løst ved at skolen har vist stor velvillighet til å ta inn 90 nye elever. De skulle egentlig tatt inn 56, sier Tone Dahle, som er leder i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Lilleborg skole.

Skolen har ved å legge ned aldersblandede grupper frigjort arealer til å ta imot årets seksåringer. De virkelig store utfordringene melder seg først til neste år.

Det er ventet 100 nye elever til neste år og 120 året etter der, sier Tone Dahle som nå frykter at halvparten av førsteklassingene i 2010 må begynne på Bjølsen skole. Selv om det "bare" er én kilometer mellom skolene mener FAU-lederen dette er for langt for små barn.

Det er ikke langt for en voksen, men et godt stykke for en seksåring, sier hun og viser blant annet til tungt trafikkerte gater.

Hvis alt går etter planen vil problemet være løst i 2012, da skal nye Sandaker skole stå klar. Den videregående skolen er vedtatt flyttet til Nydalen og skal erstattes av en ny barne- og ungdomsskole.

Vil ha paviljonger

Som et alternativ har FAU foreslått å sette opp midlertidige paviljonger i nærheten av Lilleborg skole.

Vi mener dette er en god løsning for de to årene det vil gå til Sandaker skole er på plass, sier hun.

Dahle mener at førsteklassingene skal begynne på den vanlige skolen, mens sjette- og sjuendeklassingene skal veksle på å være på paviljongene.

Torshov blir stadig mer populært for barnefamilier og vi vil jo at det skal være plass til alle her på Torshov, sier Dahle.

FAU-lederen er kritisk til byrådet som nylig ferdigstilte Skolebehovsplanen, uten å gå inn på problemene på Torshov.

Problemene på Lilleborg skole er ikke nevnt. Det står bare at de skal være løst i 2012. De har hoppet glatt over 2010 og 2011, sier hun oppgitt.

Hvem skal gå hvor?

FAU har levert inn en høringsuttalelse til Skolebehovsplanen, som blant annet har fått politisk støtte fra Sagene bydelsutvalg. Dahle mener at byrådet snarest må sette i gang med å definere de nye inntaksområdene, slik at de som skal begynne på Lilleborg og Sandaker skole i 2012 får vite det så raskt som mulig.

Folk velger bosted etter hvor de ønsker at barna skal gå på skole. Dessuten er det viktig at de ikke splitter kvartaler. Barn på Torshov har veldig tilhørighet til sin gård og sitt kvartal, sier hun.

Dahle mener det burde være mulig å finne løsninger allerede i høst og at paviljongalternativet FAU har skissert er rimelig.

Jeg vet ikke om Bjølsen kan ta imot 50 ekstra elever uten å bygge paviljonger. Det er snakk om små kostnader og vi synes ikke vi har noen urimelige krav. Det viktige er at barn skal få gå på skole i sitt nærmiljø, sier Dahle.

Ett alternativ til opprettingen av paviljonger kan være å flytte sjette- og sjuendeklassinger til andre skoler, men FAU-lederen mener også dette er en dårlig løsning.

Elevene har et juridisk bindende vedtak om skoleplass på Lilleborg. Dessuten setter det foreldregrupper opp mot hverandre, sier hun.

Byrådets ansvar

Østkantavisa har i to dager forsøkt å komme i kontakt med byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegård (H), men han har ikke svart på våre henvendelser.

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV) kan ikke kommentere så spesifikke og lokale saker. Likevel er Kunnskapsdepartementet ikke i tvil om hvor ansvaret ligger:

Kommunene organiserer all skoleutbygging så dette er helt og holdent byrådets ansvar, sier informasjonssjef Egil Knudsen i Kunnskapsdepartementet til Østkantavisa.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett