Bestod prøven

Evalueringsarbeidet etter "Øvelse Oslo" 2006 er i gang

Nordre Aker: St. Hanshaugen og Gamle Oslo var de bydelene som ble mest involvert under "Øvelse Oslo 2006", orienter beredskapssjef i Oslo, Jon Birger Berntsen.
Jeg er imponert over den innsats, iver og vilje de ulike aktørene i byen har, i forhold til å sette sine planer ut i livet. Byens befolkning kan være sikker på at Oslos administrasjon, så vel som politisk ledelse, er opptatt av å gjøre byen trygg.
Etter øvelsen har vi imidlertid en del småting vi vil utbedre, blant annet på informasjonssiden.
Alle rapporter etter øvelsen vil være oss i hende innen utgangen av første halvdel av november. Vi vil utarbeide en overordnet evalueringsrapport med et CD-rom, som vil være til nytte, også for bydel Nordre Aker i sitt videre arbeid.
Beredskapsetaten i Oslo har tidligere vært på tilsyn i bydelsadministrasjonen i Nordre Aker for gjennomgang av planverket. Bydelens egen krisehåndteringsplan og beredskapsplan ble gjennomgått sammen med Oslos overordnede planverk på blant annet evakuering og helseberedskap.
Vi hadde en gjenomgang rundt tre scenarier; brann i sykehjem, strømbrudd, og bortfall av vann, og var godt fornøyd med det vi så. Men det er alltid et potensial for forbedringer, sier beredskapssjef Berntsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.