Gå til sidens hovedinnhold

Betaling eller stråling

Oslo Vei og Grefsenbeboere ønsker å grave ned høyspentledningene. Men det betinger et spleiselag hvor grunneierne bidrar, sier rådgiver Svein Larsen

Grefsen: Oslo Vei eier Grefsenkollveien 14. Tomta skal gjøres om til boligformål, og derfor må høyspentlinjen over eiendommen legges om til jordkabel. Hafslund Nett AS krever at omleggingen må skje over en lengde på minst en kilometer, ned mot Gamle Kjelsåsvei eller Grefsenveien. Det vil berøre mange grunneiere.
Oslo Vei vil ikke betale hele gildet, nedgravingen er estimert til å koste millioner. Eiendommene som ligger langs høyspentlinjen får en verdistigning, ved at linjene blir gravet ned. En ting er at det frigjør tomteplass, noen vil til om med kunne skille ut en ekstra tomt hvis dette blir en realitet. En annen ting er at strålingsfeltet blir kraftig redusert. Disse godene synes vi at tomteeierne skal være med og betale for, sier rådgiver i Oslo Vei, Svein Larsen.

En "viss" prosent

I et informasjonsbrev beboerne har mottatt fra Oslo Vei står det at de vil beregne en viss prosent av verdistigning på eiendommene som bidrag til nedgravingen.
Vi har allerede engasjert en takstmann. Ut fra foreløpige beregninger vil enkelte grunneiere kunne få en verdiøkning på flere hundre tusen kroner, mens det for andre vil utgjøre tusenlapper. Vi vil informere om dette i tre forskjellige møter til beboerne. Første møte er 24. januar, deretter 26. januar og 31. januar, på Haraldsheim Vandrerhjem. Bidragsprosenten vi vil foreslå ligger på 75 - 100 prosent. Det synes Oslo Vei er realistisk med tanke på totalbedringen for de berørte beboerne, om kabelen blir gravet ned, sier Larsen.

Nabokonflikter

- Vil ikke dette være å vurdere helse opp mot økonomi, og ikke minst spille naboer ut mot hverandre?
Jeg ønsker ikke å spekulere i eventuelle nabokonflikter. De fleste ønsker jo å bli kvitt høyspentledningene. Likevel, vi har ingen myndighet til å tvinge folk til å bli med på dette. Men alternativet blir jo å fortsette å bo under høyspentledninger med eventuell strålefare, sier Larsen.
Før nedgraving kan starte må Hafslund Nett AS søke konsesjon hos NVE (Norsk Vassdrag og Elektrisitetsvesen).
Nordre Aker Budstikke gjør oppmerksom på at avisen gikk i trykken før første møte 24. januar ble avholdt.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021