*Nettavisen* Nyheter.

Betenkt over bioanleggene

I kveld kommer bioanleggene på Klemetsrud igjen opp i bydelsutvalget. Det ender antakelig med at bydelsoverlegen må på banen.

Søndre Nordstrand: Forbrenningsanlegget på Klemetsrud har i en årrekke vært gjenstand for en viss frykt.

Hva har anlegget å si for nærmiljøet? Med de nye planene for biogass- og biobrenselanlegg er det mange som er i tvil. Hvilke konsekvenser får to slike anlegg?

Miljø- og teknisk komité innstiller derfor nå på å få bydelsoverlegen på banen i form av en betenkning.

I komiteens innstilling til BU heter det blant annet:

"Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren fremskaffe en betenkning fra bydelsoverlegen om helsekonsekvensene for befolkningen i forbindelse med en planlagt etablering av biogass- og biobrenselanlegg tilknyttet Klemetsrud søppelforbrenningsanlegg.

Bydelsutvalget er bekymret for befolkningens helse, samt de generelle miljømessige forhold knyttet til en eventuell etablering av anlegg i den størrelsesorden BU er blitt presentert.

Betenkningen må også inneholde analyse fra bydelsoverlegen med tanke på konsekvensene av utvidelsen av søppelforbrenningsanlegget, under og etter at ovnslinje 3 er etablert med den følge at kapasiteten av søppelforbrenningen vil bli mer enn fordoblet fra dagens nivå.

BU er også opptatt av luktproblematikken som allerede nå er et problem i gitte perioder og rundt det eksisterende anlegget.

Informasjonen BU har fått i forbindelse med luktproblematikk fra lokalbefolkning i områder der biogassanlegg allerede er etablert, tilsier at disse problemområdene må ha et spesielt fokus."

Saken kommer altså opp i bydelsutvalget i kveld.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.