Betydelig satsning på skole og barnehager i Ullern bydel

Ullern bydel er i størrelse en "voksen" kommune i norsk målestokk! Vi står i likhet med andre bydeler og kommuner i vekst foran store utfordringer for å møte økende behov!

Barnehagedekningen i bydelen er ikke tilfredsstillende, det viser alle tall og enkeltskjebner som vi hører om! Det skal imidlertid ikke være tvil om at her satses det helhjertet både sentralt og lokalt. Bydelens administrasjon arbeider på høytrykk i nært samarbeid med lokale politikere for å akselerere utbyggingen og her tenkes det ikke bare tradisjonelt. I tråd med en utålmodig byråd T Ødegaards oppfordringer skal alle stener snues, noe som allerede er bevist i andre deler av byen med superstore og tilpassede enheter, midlertidig før permanent. Krav til utbyggere av boligområder om å tilrettelegge for barnehager er virkemidler som burde vært benyttet i lang større grad, og som fremover vil kunne bidra til langsiktige løsninger!

Det er samtidig både inspirerende og deprimerende som politiker å arbeide for meningsfylte mål som full barnehagedekning, men også nedslående at det går for langsomt! Det paradoksale er her at alle vil, men bare ikke i mitt nære naboskap vi stiller oss sjelden positive, noe som har lagt sten til byrden når ellers gode prosjekter kunne vært realisert mye raskere!

På skolefronten er det imidlertid full dekning, men en skole i dag er en helt annen arena for læring enn tidligere. Det er derfor avgjørende at vi utvikler skolene i takt med forventningene. Det satses i dag betydelige ressurser på å møte denne utviklingen, og byrådets ambisjoner er store! Som lokalpolitiker er det svært tilfredsstillende å kunne bidra til å øke dette fokus på vår bydel. Et godt eksempel er den tradisjonsrik og med dagens målestokk gammeldags skolebygg som Bestum, som nå vil få sin fortjente opprustning og da fremstå som en unik kombinasjon av tradisjon og fremtid! Det er viktig at vi som har det lokale perspektivet kan bidra til at dette reflekteres i de prioriteringer som gjøres sentralt!
Vår lokale identitet er viktig Oslo er viktig og det er dette samarbeidet vi skal utvikle i fellesskap for å nå våre mål.

Carl Oscar Pedersen
Leder Ullern Høyre

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.