*Nettavisen* Nyheter.

Bevar Ekeberg- og Brannfjellområdet

Eikabergtinget (ET) er pådriver for spredning av kunnskap om Ekeberg- og Brannfjellområdet samt den grønne åsen ned mot fjorden og Gamlebyen.

For å spare både naturgitte og kulturminner skapt av mennesker, er det viktig å stå imot vedvarende og variert press for ut- og nedbygging, parkmessig opparbeidelse, flere idrettsarenaer og annet.

ET mener det er nødvendig at all slik virksomhet skal skje i nøye samråd med faginstanser, lokalbefolkningen og bydelen og bør følge overordnede planer som er politisk vedtatt.

For ødelagte natur- og kulturminner finnes det ikke "avbøtende tiltak". Natur- og kulturminner er en ikke fornybar ressurs.

I 2003 tok Eikabergtinget initiativ til å få utarbeidet en overordnet plan for dette unike området; Ekebergsletta, Brannfjellområdet og den grønne åsen ned mot Gamlebyen og Oslofjorden. Dette området er fullt av fornminner, alt fra helleristninger, gravhauger og hustufter til bevaringsverdig eller fredet bebyggelse. Dertil er det et unikt frilufts-, sports- og rekreasjonsområde. Som geologisk lokalitet er stedet verdenskjent, og verneplanen som er under godkjennelse slår fast at stedet er av stor nasjonal viktighet.

Da vi først tok dette opp, var det slett ikke vanskelig å få gehør for våre synspunkt. Vedtaket i bystyresak nr. 358 av 04. 12. 2003, slår fast at det er stort behov for en overordnet reguleringsplan for dette området. Vedtaket er fremtidsrettet fordi det åpner for en faglig god gjennomgang av alle de forhold som berører området og slik at det kan gi en mulighet for å samordne planene og de mange ulike interesser som knytter seg til det.

Man kan derved unngå at det bare lages små reguleringsplaner, av og for utbyggere med særinteresser, som "klattes" utover og ødelegger for den samlende og overordnede bruk.

Byrådet har ennå ikke satt vedtaket ut i livet. Planmyndighetene har ikke tatt noe initiativ til å få prosessen i gang. Friluftsetat har startet en delplan for selve Ekebergsletta for å innregulere nye anlegg, noe som nettopp bør unngås inntil reguleringsplanen er utarbeidet og vedtatt.

Eikabergtinget vil derfor fraråde videre arbeid med slike delplaner før de overordnede retningslinjer for alle arealene er på plass og vedtatt,

Eikabergtinget oppfatter at dette sentrumsnære friluftsområdet ikke er mindre viktig å hegne om enn Oslomarka som har sin Markagrense. Det samme vern mot inngrep må også Ekeberg- og Brannfjellområdet få.Reidar Rasch

administrerende leder, EikabergtingetN.B. Innlegget er forkortet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.