Gå til sidens hovedinnhold

Bevegelse på barnas premisser

Idrettsbarnehager AS presiserer at de ikke driver med organisert idrett, men allsidig bevegelsesglede.

Lopperud: – Vi er en temabarnehage, men er svært opptatt av å følge rammeplanen. Vårt fokus kommer ikke istedenfor, men i tillegg til det tradisjonelle innholdet i barnehagen. Vi har økt fokus og spisskompetanse på kropp, bevegelse og kosthold, sier grunnlegger Beate A. Skorpen i Idrettsbarnehager AS.

– Vi fokuserer på dette ved hjelp av et tverrfaglig samarbeid mellom førskolelærere og idrettspedagoger. Hele personalet får etterutdanning innen kropp, bevegelse og kosthold på Høyskolen i Oslo, sier Skorpen. Hun påpeker at leken er fremtredende.

Bevegelse gir glede

– Vi byr på allsidig bevegelsesglede og lek på barns premisser, sier Skorpen.

– Vi som jobber her liker å være i bevegelse, og vi har tro på at det å tidlig gi barn gode muligheter for å være i bevegelse og bli trygg på egen kropp er viktig for å skape gode bevegelsesvaner. Det er allikevel viktig å understreke at det må være en ballanse mellom aktivitet og hvile. Barna i en idrettsbarnehage skal få like muligheter som barn i tradisjonelle barnehager til å få opplevelser innenfor flere områder som musikk, estetiske fag og så videre, men vi ønsker samtidig å stimulere til aktiv bruk av kroppen.

Samarbeidet med Manglerud Star gir rom for bevegelse i et aktivt miljø.

– Vi benytter hallen og utstyr og på den måten får barna unike lekeareraler, men det er ingen trenere som skal jobbe med barna, sier Skorpen.

For alle typer barn

Hvem som helst kan søke om plass i idrettsbarnehagene.

– Det er på ingen måte noen forutsetning at man er aktiv som familie. Barnehagen kan faktisk være et spesielt godt tilbud til de som ikke er så aktive i utgangspunktet, sier Skorpen.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger