*Nettavisen* Nyheter.

Bilavgiftene vurderes igjen

Bilavgiftene kan bli lagt om, men blir neppe lavere totalt sett. En fersk idédugnad viser ønsker som spriker i alle retninger.

– Flytt 25 prosent av kjøpsavgiften for nye biler over på eierskap og bruk av bilen, foreslår bilimportørene.

KLIKK HER, OG LES FLERE ARTIKLER OM BIL OG TRAFIKK: www.BiliOslo.no

Miljøorganisasjonene derimot vil ha avgiftshjelp til å redusere bilbruken, samt endre bilparkens sammensetning i mer miljøvennlig retning.

Klima og penger

Etter den store omleggingen for fem år siden er bilavgiftene igjen i fokus.

Allerede ved fremleggelsen av statsbudsjettet i fjor høst signaliserte regjeringen en bred og helhetlig gjennomgang av avgiftene både på drivstoff og kjøretøy.

– Hensynet til klimaet, lokal forurensning, næringslivet og provenyet må balanseres, uttalte statssekretær Ketil Lund (Ap), da han i regi av Finansdepartementet nylig dro i gang en idédugnad med bil- og miljøorganisasjoner, samt organisasjoner for bilbrukere og trafikksikkerhet.

– Legger Regjeringen opp til en større endring av bilavgiftene fra 2012?

– Det har ikke jeg sagt. Vi har varslet en gjennomgang. Vi ønsker dialog og har fått viktige innspill. Rådene går i ulike retninger. Konklusjonene kommer vi tilbake til, sa Lund etter å ha hørt presentasjonene.

Tung utgiftspost

Bilavgiftene, enten det er avgifter ved kjøp, eierskap eller bruk, hogger tungt inn i folks husholdningsbudsjett, men er også en svært viktig inntektskilde for staten.

Samtidig har oppmuntringen i bilavgiftssystemet om å velge mer miljøvennlige biler ført til avgiftstap i milliardklassen.

Om ikke grunnlaget for avgiftsberegningen endres, vil inntektene til staten krympe ytterligere i årene framover.

Administrerende direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (B. I. L) støtter miljøorganisasjonene ønske om å beholde engangsavgiften, fordi den gir mulighet til å styre folks bilvalg.

Vil vri avgiften

– Vi tar utgangspunkt i at folk vil ha bil, men ønsker å legge til rette for kjøp av biler som inneholder den teknologien samfunnet vil ha, sier Andresen.

– I en ideell verden bør bilen beskattes ut fra bruk i form av GPS-basert veiprising, men dette ligger så langt inn i fremtiden at vi må få til en overgangsløsning.

Derfor tar B. I. L til orde for å flytte 25 prosent av avgiftene over på det å eie og bruke bilen, for derigjennom å gjøre det enklere å lavskatte de bilene samfunnet ønsker.

Etter B. I. L sine beregninger vil avgiftsflyttingen i form av økt årsavgift og økte drivstoffavgifter utgjøre drøyt 2300 kroner for gjennomsnittsbilisten i 2015.

Må fremme miljøvennlige biler

Kari Asheim i Bellona ønsker ikke å rasere dagens avgiftsregime, men bruke avgiftene for å fremme de miljøriktige bilene.

– Det er viktig å fremme 0-utslippsbilene. Sammen med ladbare hybrider som kan kjøres på biodrivstoff tilhører de fremtidens biler, sier hun.

– Men disse kommer ikke godt nok fram i dagens avgiftssystem. Derfor vil Bellona øke støtten til biler som slipper ut mindre enn 50 gram CO2/km fra dagens 738 kroner til 3000 kroner per gram, sier Kari Asheim, fagansvarlig for transport i Bellona.

Ønsker å begrense bilbruken

– Ja, det er viktig med høy og differensiert kjøpsavgift. Men det er samtidig viktig at elbilens konkurransekraft ikke svekkes gjennom å gjøre avgiften for ladbare hybrider for lav, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

– Dessuten må avgiften på vanlige biler opp, og CO2-komponenten i dieselavgiften opp for å redusere den lokale forurensningen.

Helst vil Haltbrekken ha flere til å reise kollektivt, og ønsker derfor både veiprising og generell begrensning av bilbruken i tettbygde områder.

– Vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig, både å gjøre bilene mer miljøvennlig og samtidig redusere bruken av dem, påpeker forbundslederen.

Vil gjøre det dyrere å bruke bil

Også organisasjonen Fremtiden i våre hender mener bilparkens størrelse må begrenses, at det må bli dyrere å bruke bil og at utskiftingstakten må økes gjennom blant annet å sette opp vrakpanten til 15.000 kroner for biler laget før 1990. Videre må prisen på drivstoff opp.

Norges Automobil-Forbund mener provenynøytraliteten står i veien for å få fram effektive løsninger.

NAF vil derfor ha et helt nytt avgiftssystem som tar hensyn til klimaet og lokal forurensning, og som samtidig gjør elbilene konkurransedyktige i forhold til dagens små og energieffektive biler.

Avgiftsfri biogass og bioetanol

– Staten må gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig. Det betyr en videreføring av 0-avgiftsnivået på 0-utslippsbiler inntil det er 100.000 av dem på norske veier, sier Gøril Andreassen i miljøstiftelsen Zero

– Parallelt går vi inn for å beholde høy engangsavgift på biler som forbruker fossilt drivstoff. Videre må biogass og bioetanol være avgiftsfritt inntil 2020.

Forurenser skal betale

For Zero er det viktig at forurenser betaler. Videre ser organisasjonen på naturgass som et blindspor som bør erstattes med biogass i transportsektoren.

– La oss huske at biodrivstoff er eneste virkemiddel som på kort sikt kan gi store utslippsreduksjoner, konkluderte Cato Kjølstad i Norsk Bioenergiforening.

Han forlanger at rabatten på bioetanolbiler (E 85) økes fra 10.000 kroner til 40.000 kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag