*Nettavisen* Nyheter.

Biobrensel til Klemetsrud

Mange er invitert til å delta i debatten på folkemøtet om Klemetsrudanlegget neste tirsdag. og Nordstrands Blad har fått bekreftet at miljø- og samferdselsbyråd Peter N. Myhre (FrP) kommer.

Viken Fjernvarme vil bygge biobrenselanlegg på Klemetsrud og lover at naboene skal bli hørt.

KLEMETSRUD/SKØYEN: Det var i juni 2005 at bystyret mot Fremskrittspartiets og Høyres stemmer ba byrådet vurdere å opprette et biobrenselanlegg i Oslo.

Viken Fjernvarme har vurdert flere alternative plasseringer, og for to år siden foreslo de en flik av det gamle renovasjonsanlegget på Grønmo og alternativt en tomt på i Langbråtan, ikke langt unna Åsland pukkverk.

Dette fikk de tommelen ned for både hos Plan- og bygningsetaten og da de la frem ideene hos bydelsutvalget i Søndre Nordstrand. Nå vurderer Viken Fjernvarme to tomter nord og sør for det eksisterende anlegget på Klemetsrud, men selskapet har ennå ikke sendt inn noe planforslag for disse, eller konkludert om de vil ta med begge tomtene i planforslaget.

Naboer har uttrykt stor skepsis til en utvidelse av anleggsområdet, og frykter blant annet større trafikkbelastning og plagsomme luktutslipp. Naboene mener den totale miljøbelastningen blir for stor ved at så mye samlokaliseres på ett sted.

Planforslag

En biobrenseltomt må oppfylle visse kriterier. Det må være plass nok, anlegget må kunne knyttes lett på det eksisterende fjernvarmenettet, og stedet må være egnet, sier avdelingsleder Rune Volla i Viken Fjernvarme.

Volla ønsker å berolige urolige naboer med at det fremover vil bli flere anledninger for naboer å få sagt sin mening om biobrenselanlegget. I første omgang skal det sendes inn et planforslag, og så vil det sannsynligvis bli krav om konsekvensutredning.

Programmet for denne skal ut på offentlig høring i seks uker, og skal også innom miljøverndepartementet for uttalelse. Så skal selve konsekvensutredningen lages, og resultatet skal ut på ny høring.

I forbindelse med konsekvensutredningen skal det holdes et folkemøte, sier Rune Volla i Viken Fjernvarme.

Om konsekvensutredningen blir godkjent fortsetter prosessen med en reguleringsplan som skal på høring, og påfølgende rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Det er bystyret som vil godkjenne en eventuell reguleringsplan.

Parallelt med reguleringsarbeidet jobber byrådsavdelingen for miljø og samferdsel med en generell sak om biobrensel.

Planen er at denne skal legges frem for bystyrets organer før sommeren, sier byrådssekretær Lene Langemyr (FrP).

Miljøgevinst

Et tenkt biobrenselanlegg skal kunne produsere 500 millioner kWh med fjernvarme, og det er nok dekke oppvarmingsbehovet for 50 000 boenheter.

Dette vil redusere de stasjonære CO2-utslippene i Oslo med 35% i forhold til 2005-nivå, sier Volla. Bystyret i Oslo har bestemt at alle CO2-utslipp innen 2050 skal halveres i forhold til 1990-nivå.

Ifølge Viken Fjernvarmes planer skal det nye biobrenselanlegget ikke avgi lukt som naboene kan merke.

Anlegget skal brenne ubehandlet tre, slik som ren flis, grener, topper og andre rester fra skogbruket, eller ubehandlet returtre. Trafikken inn til biobrenselanlegget skal komme fra E6 og inn på anleggets østside, og skal ut samme vei.

Det er ingen tvil om at det er nok trevirke i østlandsområdet og kanskje et stykke inn i Sverige. Biobrenselmarkedet er ikke så godt utbygd ennå, så i begynnelsen av driftstiden vil vi muligens måtte importere noe av brenselet via båt. Treverket vil flises opp i nærheten av der det tas i land og sendes deretter til Klemetsrud. Det vil ikke bli noe oppflisingsanlegg på Klemetsrud, sier Volla.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag