*Nettavisen* Nyheter.

Bjerke: Trenger 250 nye plasser

Ny tall for befolkningsutvikling er høyere enn forventet og derfor har ikke bydel Bjerke klart å nå målet om full barnehagedekning denne høsten.

Bjerke: Økningen i søkermassen viste seg å være høyere enn antatt, men resultatsjef for barnehageområde 1, Bente Bjerkås føler at bydelen er godt i gang med arbeidet for å opprette nye plasser.
Vi er offensive og godt i gang med å opprette plasser. En helt fersk handlingsplan for full barnehagedekning er akkurat publisert, forteller hun. Hadde prognosen for befolkningsutviklingen slått til, ville bydel Bjerke hatt full behovsdekning i løpet av 2006. Det har imidlertid vist seg at antall barn mellom ett og fem år er betydelig høyere enn forventet.

Handlingsplan

Bente Bjerkås anslår at bydelen vil ha behov for et sted mellom 200 og 250 nye plasser for å nå full dekningsgrad. Handlingsplanene er lagt, og det er mange nye bygningsprosjekter på trappene. Årvollskogen private barnehage sto ferdig 26. juli i år med plass til 58 barn, og 15. september skal Barnas barnehage avdeling Lunden stå ferdig med inntil 40 nye plasser. Også den er privat. Når det gjelder kommunale barnehager er det planlagt fem nye barnehager. Noen av disse vil erstatte midlertidige plasser. Sett under ett vil bydelen få rundt 119 helt nye barnehageplasser i permanente barnehagebygg. I tillegg til dette anslår bydelen at de vil trenge rundt 130 nye plasser i løpet av 2007.

Hindringer

Det er imidlertid noen hindringer som gjenstår.
Nye Bjerkedalen og Refstadsvingen mangler igangsettelsestillatelse fra Plan- og bygningsetaten, men dette har høyeste prioritet. Hvis igangsettingstillatelse blir gitt i august vil ferdigstillelse av begge disse barnehagene være i mai\ juni 2007, sier konstituert bydelsdirektør Tove Heggen Larsen i nyhetsbrevet fra bydelen. Disse to barnehagene vil gi bydelen 144 permanente plasser, som erstatning for de midlertidige.Nå det gjelder Veitvet og Refstad barnehage opplever bydelen forsinkelser i byggeplanene.
Byggingen av Veitvet er utsatt på grunn av oppdagelsen av en overvannsledning under der bygget skal stå. Bygget kan ikke flyttes til andre steder på tomta grunnet lys og støyforhold, forklarer Heggen Larsen. Det er derfor bestemt at overvannsledningen må flyttes og forutsatt at arbeidet med dette går som planlagt vil barnehagen stå ferdig i løpet av juni 2007.

Omregulering

Planlagt utbygging av Refstad barnehage med en avdeling er utsatt på grunn av arkeologiske funn på det område som skulle reguleres til barnehagebygg.
Et nytt planforslag er utredet og er til høring akkurat nå. Bydelsutvalget skal behandle høringsuttalelsen i slutten av august, opplyser Heggen Larsen gjennom bydelens nyhetsbrev. Hvis alt går i orden håper bydel Bjerke at de ny avdelingene kan stå ferdig i desember 2007.
Det foreligger imidlertid konkrete planer om to nye avdelinger i Refstad barnehage og omregulering av Årvoll magasin til Kilden barnehage.
Reguleringen av omreguleringen av Sivilforsvarets anlegg i Kildeveien til barnehage forventes å ta ett år. Byggesaken er avhengig av eventuelle klager som kommer inn. Uansett er antatt ferdigstillelse august 2008, sier Heggen Larsen. Bydelen jobber aktivt med å finne egnete tomter til både midlertidige paviljonger, eksisterende bygg som kan omgjøres til barnehage og nye tomter til permanente barnehager.
Jeg er positiv. Vi er offensive og jobber godt for å få dette til, sier Bente Bjerkås.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.