Bjerke viser vei

Mer enn tre hundre gjester fra hele landet samlet seg på Høgskolen i Oslo for å få med seg bydel Bjerkes erfaringer i språkundervisning for barn med minoritetsbakgrunn.

Oslo: Bydel Bjerke i samarbeid med lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo arrangerte fredag en stor konferanse der de formidlet sine erfaringer fra et fem år langt prosjekt. Prosjektet om språkopplæring for barn med minoritetsbakgrunn vekket mye interesse hos deltakere.
Det er tre hundre deltakere fra hele landet på seminaret. Om vi hadde mer plass kunne det vært langt flere, sier prosjektleder Sigrunn Skretting i bydel Bjerke.

Riktig metode

Bydel Bjerke startet arbeidet med språkopplæring før skolestart i 2001. Fem år senere sitter bydelen med viktig kompetanse på dette området.
Nå er dette prosjektet avsluttet, og vi ønsker å utveksle erfaringer med andre som jobber med minoritetsspråklige barn. Det egentlige arbeidet begynner først nå. Nå skal vi implementere dette i praksis, sier Skretting.
Det er mange som vil lære noe av bydelen.
Språkopplæring er meget aktuelt i øyeblikket. Vi har funnet en arbeidsmetode som fungerer bra. Dette dreier seg ikke bare om å lære å lese og skrive, men også å stimulere språket hos barna.
Arbeidet med språkopplæring avhenger også mye av foreldrene.
Det er en viktig del av arbeidet å jobbe med foreldre og kompetanseheving hos de, sier Skretting.

Gode tilbakemeldinger

Ansvarlige for prosjektet i bydelen har fått mange positive tilbakemeldinger på metoden deres hittil.
De tilbakemeldingene vi har fått fra brukere går ut på at dette er en metode som fungerer, sier Skretting.
Prosjektet "Lær meg norsk før skolestart" har vært et samarbeid mellom Bjerke Bydel, HiO, Utdanningsetaten og fylkesmannen i Oslo og Akershus. Oslo kommune har satt av 77 millioner kroner de neste syv årene til språkstimulering for barn som ikke går i barnehage, og dette prosjektet vil starte opp neste år i ni bydeler. Språkstimulering fra første stund er det som gir beste resultater. Bibliotek i barnehagen og på skolen spiller en vesentlig rolle i kunnskapsbyggingen.
Allerede i barnehagen bruker barna bøker aktivt. Barna blir lest for, men de lager også egne bøker med sine navn og tegninger på forsiden. Språkstimuleringen som skjer når barna leser, gjenforteller og dramatiserer er verdifull.

Rinkeby

I tillegg til å presentere metoder og resultater fra Bjerke-prosjektet var rektor Börje Ehrstrand fra Rinkeby skole i Stockholm invitert til å dele sine erfaringer på konferansen.
På 80-tallet var Rinkeby skole preget av vold, hærverk, graffiti og mobbing. Med elever fra 60 ulike land var konfliktnivået høyt. Etter en del år med arbeid ble den negative trenden snudd.
På Rinkeby skole er det nå nulltoleranse mot mobbing, vold og graffiti. Elevene ved realfag-linjen på ungdomstrinnet i Rinkeby har gjentatte ganger gått til topps i internasjonale mattekonkurranser. Skolen har blitt tildelt en rekke priser, blant annet European crime prevention award og den prestisjefylte kunnskapsprisen, utdelt av kronprinsesse Victoria.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.