*Nettavisen* Nyheter.

Blir ikke hørt

Eier av Adamstuen garasjer, Per-Olaf Berg-Jacobsen, mener det er mangel på kommunikasjon i debatten rundt hans reguleringsforslag.

Adamstuen: I min lange yrkeskarriere har jeg aldri blitt så æreskjelt som i denne saken, sier Berg-Jacobsen ved Adamstuen Garasjer.

Adamstuen Garasjers eiendom over bakken ble sist regulert i 1978. Arealet ut mot General Birchs gate ble den da regulert til byggeområde for forretning og kontor i inntil fem etasjer.

Det 14.000 kvadratmeter store anlegget under bakken forble uregulert. Her finner vi i dag 250 parkeringsplasser og 700 lagerrom.

Dårlig behandlet

Berg-Jacobsen opplever at han er blitt dårlig behandlet i denne saken. Han hevder at ressurssterke naboer har drevet en aktiv lobbyvirksomhet overfor byens politikere og administrasjon. På denne måten mener Berg-Jacobsen han har blitt både baktalt og svartmalt.

I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet med å skape verdier. Varige verdier. Men aldri har jeg opplevd noe liknende som i denne saken. Verken naboer eller politikere er jo interessert i å høre på hva jeg har å si. De bare starter et stormløp uten å kjenne til hva prosjektet faktisk dreier seg om, mener Berg-Jaccobsen, som legger til at Lokalavisens utsendte er første journalist som har ville høre hans versjon.

Inviterte eiendomsaktører

I 1998 inviterte Oslos politikere eiendomsaktører til å komme med boligprosjekter i områder med etablert infrastruktur. Berg-Jacobsen var av den mening at strøket var bedre tjent med boliger enn kontor- og forretningsbygg, og utarbeidet forslag til en reguleringsplan.
Samtlige berørte etater i kommunen var nøytrale og til dels meget positive til prosjektet, forteller Berg-Jacobsen.

Jeg sendte ut orientering til store deler av bydelen. Gjentagne ganger har jeg søkt samarbeid med nabolaget om tilpasninger, uten at dette har lykkes, sier Berg-Jacobsen.

Reguleringsplanen ville ifølge Berg-Jacobsen medføre en betydelig økning i nyttbart friarealet i området, uten at noen ville bli skadelidende.

Når det gjelder selve boligmassen, vil dette bli 24 leiligheter, hvorav 16 omsorgsleiligheter og 75 nye parkeringsplasser, samt en moderne barnehage.

Aksjonsgruppen, med god tilgang til media, iverksatte en protestaksjon som resulterte i de villeste påstander, og forslaget ble trukket tilbake.

- Byrådsleder Erling Lae og byråd Grete Horntvedt gikk begge ut mot prosjektet i mediene etter kontakt med aksjonsgruppen, uten å bry seg med å snakke med oss. Dette gjør dem etter god skikk og bruk inhabile den dagen saken skal avgjøres, sier Berg-Jacobsen.

Revidert plan

Revidert reguleringssak som Lokalavisen tidligere har omtalt, møter identiske protester. Saken ligger nå til behandling hos Plan- og bygningsetaten.

Bystyret har oversendt privat forslag fra 3 bystyremedlemmer til Byutviklingskomiteen om bevaring av Idioten som friområde.

- Dette stiller jeg meg fullt og helt bak, sier Berg-Jacobsen, idet mitt reguleringsforslag overhode ikke omfatter friområdet.

Berg-Jacobsen ønsker ikke å spekulere på utfallet av saken. Men han håper den denne gang blir behandlet på en saklig og nøytral måte, på så vel administrativt som politisk nivå. Han understreker at hans eiendom ut mot General Birchs gate faktisk er en nedlagt bensinstasjon med et utidsmessig kontorbygg.

- Jeg formoder ingen ønsker at det skal se slik ut i det lange løp. Som bedrift er vi avhengig av en bærekraftig reguleringsplan for fremtiden, avslutter Berg-Jacobsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag