*Nettavisen* Nyheter.

Bogen svarer

I en mail til Ullern Avis Akersposten skriver trafikksjef Tore Bogen i Oslo Sporveier:
"Sporveien forstår at reisende som tidligere benyttet Kolsåsbanen fra Ullernåsen stasjon ikke er tilfredse med nåværende erstatningstilbud. Hovedproblemet med å betjene Ullernåsen stasjon er knyttet til veistandarden i deler av Silurveien, som etter vår og bussoperatørenes vurdering er for dårlig til at vi kan planlegge rutemessig kjøring med vanlige busser (12 meter lange). Vi registrerer spesielt at kjørebanen er smal i områdene ved Geologsvingen, samt at det er for liten snuplass ved Ullernåsen stasjon (Vegtrafikkloven sier at det skal kunne snus uten å rygge, alternativt må noen holde oppsikt). Selvsagt er det teknisk sett fullt mulig å kjøre i Silurveien med store kjøretøyer, imidlertid er det nødvendig å stille visse krav til veistandarden når det skal kjøres et fast ruteopplegg. Forhold knyttet til forutsigbar fremkommelighet er et nøkkelord, og det vil ikke være tilfredsstillende for verken kundene eller oss at avganger uteblir, for eksempel på grunn av parkerte biler. Regularitetsproblemer knyttet til smale veier forsterkes betydelig ved snøfall, videre øker også risikoen for trafikkuhell.
Når det annonseres et rutetilbud overfor kundene lover vi samtidig å oppfylle en del kvalitetskriterier, jf Sporveiens reisegaranti. Dette vil for eksempel dreie seg om å kjøre alle planlagte avganger, og at det ikke skal være svikt i tilbudet. Når vi i utgangspunktet innser at disse kriteriene ofte vil bli vanskelig å overholde mener vi det er problematisk å iverksette et tilbud kundene ikke vil kunne forholde seg til.
Sporveien har for å bøte på problemet med full nedleggelse av kollektivtilbudet i ombyggingsperioden valgt å kjøre noen avganger på dagtid med liten buss (som er smalere og kortere enn vanlig bybuss) mellom Ullernåsen stasjon og Majorstuen. Tilbudet er av servicelinjekarakter, og er kommet til som en følge av henvendelser fra eldre i området. At servicelinjetilbudet (linje 44) ikke kjøres ut over perioden mellom klokken 09-14.30 har med det å stille tilstrekkelig passasjerkapasitet å gjøre. Vi måtte i så fall kjøre to busser per avgang for å dekke kapasitetsbehovet. Imidlertid ville driftskostnadene for et slikt driftsopplegg bli uforholdsmessig høye, noe vi rett og slett ikke har økonomiske midler til å gjennomføre ut fra nåværende budsjett.
Inntil videre må det derfor beboere i området ved Ullernåsen stasjon henvises til erstatningstilbudet fra Åsjordet snuplass (cirka fem minutter gange), alternativt de linjer som stopper på holdeplassene Blokkajordet eller Radiumhospitalet i Ullernchausseen.
Rutetilbudet på linje 44 ble utvidet med ytterligere én avgang fra 30. april (fra Majorstuen kl 14.26). Fra neste ruteending, som ventelig skjer fra begynnelsen av oktober 2007, vil det bli tilsatt ytterligere noen avganger fra Ullernåsen og Majorstuen på ettermiddagen."

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.