Gå til sidens hovedinnhold

Bompengene kreves inn

Disse dager sendes faktura til de første 25.000 bileiere etter at bomringen i Oslo ble automatisert.

Etter automatiseringen 2. februar kan alle kjøre gjennom bomringen, brikke eller ikke, uten å stanse. Bilskiltene blir fotografert og giro kommer i posten til bileiere som ikke har avtale og som heller ikke har betalt kontant på servicestasjonene.

Fjellinjen oppfordrer bileiere til å kontrollere faktureringsgrunnlaget. Dersom det er spørsmål: Kontakt Fjellinjen via nettsiden www.fjellinjen.no eller på telefon 815 00 101.

Stjålet bil?

Hvis du har blitt belastet for passeringer mens bilen har vært stjålet, ber Fjellinjen om en skriftlig henvendelse med kopi av politianmeldelsen.

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort har fri passering i bomringen. Disse oppfordres om å tegne AutoPASS-avtale med fri passering. De som nå får faktura i posten, må skrive til Fjellinjen AS med kopi av parkeringskortet for å få kravet slettet.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto