Gå til sidens hovedinnhold

Bor du på byhistorisk grunn?

Har du noensinne lurt på hva som skjedde på akkurat din tomt i fordums tid? Vel, nå kan du finne det ut.

OSLO: Riksantikvaren har nemlig lansert NB!registeret, som er en oversikt over 230 byområder av nasjonal kulturhistorisk interesse. Og der kan du gå inn helt selv å se om området du bor i er av nasjonal betydning.

– Jeg er glad for at vi nå kan presentere NB!registeret for alle. Det er nok mange som ikke er klar over alle de viktige historiske bymiljøene vi har i dette landet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Skal ikke fredes

Han presiserer at det absolutt ikke er meningen å frede områdene, men tvert i mot – ta vare på deres særegenhet i framtidig byutvikling.

– Dette betyr ikke at vi skal frede alle disse områdene, men vi ønsker å si tydelig fra om at her må man ta særlige hensyn i byutviklingen. Registeret er først og fremst en invitasjon til dialog, hvor vi er tidlig og tydelig, sier Holme.

Naturlig nok er Norges største by – Oslo behørig representert i registeret, og her er det verdier langt utover det vi tradisjonelt tenker på som vår egen bys historie.

Sosial boligbygging og masseflytting til Oslo

Visste du for eksempel at enkelte områder i byen er av verdi som følge av den masseflyttingen de representerer? Eller de store øst-vest-skillene, som beskrives i den sosiale boligbyggingen?

«Oslo har en unik, homogen og representativ murgårdsbebyggelse, hvor de enkelte områdenes ulikhet gjennom variasjon i 1800-tallsbebyggelsen også speiler de sosiale skillene», heter det blant annet i registeret.

Nå håper riksantikvar Holme at byutvikling fra tidligere tider blir interessant for enda flere. Han påpeker at kunnskap om egen by er viktig for å kunne delta i lokal debatt om utviklingen på eget hjemsted.

– Vi håper at mange aktører innen byutvikling vil ha glede av registeret og at vi kan bidra til at kulturminnene i enda større grad får bli et premiss når våre byer skal vokse videre. På denne måten ønsker vi å være forutsigbare, og gjøre våre begrunnelser tilgjengelige for alle, sier han.

Reklame

Husker du disse to idiotene?