*Nettavisen* Nyheter.

Bør forskjønnes

Det er byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard (H), som har gitt grønt lys til å la brakkene stå i tre år til.

oslo: Byrådsavdelingen har ikke kommet på banen for å kommentere saken. Vi har siden torsdag prøvd å få byråd Ødegaard i tale. Det er byrådsavdeling for kultur og utdanning som nå styrer barnehagene i Oslo, og dermed gir grønt lys til å la midlertidige brakker bli stående. Spesialkonsulent for barn og unge i Bydel Gamle Oslo, Nina Tufte, forstår at folk reagerer på brakkene og synes de er stygge.

Det kan jeg forsåvidt være enig i. Men det er ingen tvil om at de skal ned på et tidspunkt, sier barnehagesjefen.

Tre år til

Men "tidspunktet" er ikke nå, bekrefter spesialkonsulenten.

For Etterstadsletta midlertidige barnehage er det søkt om forlenget brukstillatelse for tre år. Dette fordi de midlertidige barnehagene ikke skal avvikles før kommunen kan tilby plass til flere søkere enn de som omfattes av retten til barnehageplass.

Hun minner om at det ikke lenger er bydelen som styrer dette.

Fra 2009 er ansvar for bestilling og vurdering av barnehagekapasiteten lagt til den til enhver tid ansvarlige byrådsavdeling, dvs byrådsavdeling for kultur og utdanning. Det samme gjelder for opptak av barn til barnehagene. Så det er byrådsavdelingen, i samarbeid med bydelene, som vurderer status for midlertidige og nye prosjekter, sier Tufte i en mail til Østkantavisa.

Men skulle ikke modulene tas ned når den permanente barnehagen står ferdig?

Det var meningen i utgangspunktet. Barna som var i Etterstadsletta skulle over i Etterstadjordet. Nå blir det inntil videre barn i begge barnehager, sier hun.

Så det blir en dobling her?

Ja nesten. Den nye barnehagen har kapasitet til rundt 130 barn. De overordnede føringen er at den skal stå til vi har oppnådd full barnehagedekning i Oslo, avrunder Nina Tufte.

Eksplosiv vekst

BU-leder Hans Christian Lillehagen (Ap) forstår frustrasjonen over stygge brakker. Men han ber kritikerne sette seg inn i helheten, nemlig kampen om å oppnå full barnehagedekning.

Jeg har forståelse for at folk blir utsatt for unødig sjenanse, men barna må ha gode steder å være. Det er ikke gjort over natta å bygge så mange plasser som bydelen trenger. I Bydel Gamle Oslo fødes det flest barn i Oslo, i fjor ble 900 barn født her. Det er en ekplosiv vekst. Vi ser også at barnefamiliene blir boende i bydelen, noe vi ser som positivt, sier Lillehagen, som likevel innrømmer at noen tiltak bør på plass.

Min oppfordring er å gjøre noen tiltak for å forskjønne brakkene som står der. Det bør vi se på, sier Lillehagen til Østkantavisa.

Målsettinga vår om full barnehagedekning har vært et prioritert område i lang tid for bydelen. Vi venter på flere prosjekter som skal ferdigstilles. Da må det påregnes en ekstra belastning, sier han.Hans Christian Lillehagen

Annonsebilag