Gå til sidens hovedinnhold

Bor i "feil" bydel

Leder av barne- og ungdomsrådet (BUR) i Bydel Sagene, Jørgen Foss ber bydelen om å endre regelverket for hvem som kan bli medlem i BUR.

SAGENE: Barne- og ungdomsrådet i bydelen har de siste årene hatt problemer med rekrutteringen, noe som har ført til at rådet ikke får utfylt de oppgavene det skal.

Ber om regelendring

Vi rekrutterer medlemmer fra Sagene og Bjølsen ungdomsskole. Men problemet er at halvparten av de som går på Sagene bor i Bydel Grünerløkka, men de bruker tiltakene her og har den sosiale kretsen sin i Bydel Sagene, så da mener vi at det burde kunne gjøres unntak fra regelen, sier leder av barne- og ungdomsrådet i Bydel Sagene, Jørgen Foss.
I et brev til bydelsadministrasjonen ber Foss om at man kan foreta en midlertidig regelendring, der inntil tre medlemmer fra en annen bydel kan bli tatt inn i BUR. Disse skal være knyttet til bydelen gjennom skole eller sosial omgangskrets, slik tilfellet er for mange av elevene på Sagene ungdomsskole.
Vi har snakket med assisterende rektor på Sagene skole, og hun er enig i at det er utrolig vanskelig med rekrutteringen når det kun er enkeltelever dette gjelder, sier Foss.
Mange unge går på skole i bydeler de ikke bor i, og har dermed sin omgangskrets i to bydeler. I Bydel Sagene har BUR slitt med rekrutteringen, og i flere tilfeller har dette ført til at de ikke er beslutningsdyktige. Rådet har nå bare 8 medlemmer og ingen varamedlemmer.
Det er jo problematisk, for vi får ikke utfylt de oppgavene vi skal, sier Foss.

Sier nei

På bakgrunn av mangelen på medlemmer ber Foss nå om at det i ett år framover sees med skjønn på hvilken bydel kandidatene bor i. Om ett år skal det vedtas felles regler, som vil omfatte alle barne- og ungdomsråd i Oslo, og Foss mener bydelen bør kunne endre sine regler midlertidig fram til dette vedtaket foreligger.
Imidlertid anbefaler ikke bydelsdirektør Knut Egger at regelverket endres. Barne- og ungdomsrådet er hjemlet av Reglement for bydelene, og der heter det at " Ungdomsrådet skal bestå av og velges av bydelens unge i aldersgruppen 12-18 år". Dermed kan direktøren ikke støtte forslaget om en endring.
Det direktøren sier er jo at man må bo i bydelen, men i vårt tilfelle mener vi det blir feil med denne regelen. Det er jo greit at Bydel Grünerløkka har sitt eget ungdomsråd, men vår erfaring er at de ikke rekrutterer fra Sagene skole, sier Foss.
Saken avgjøres på møtet i bydelsutvalget i kveld på Sagene samfunnshus klokka 18.30.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene