Bort med skrotet, inn med Posten!

Byråd Grete Horntvedt mener Postens motstand mot etablering på Stubberudfeltet nå svekkes. Et brev fra miljødepartementet gir henne nye argumenter imot ny østlands- terminal på Robsrud.

STUBBERUDFELTET: Posten ønsker som kjent å etablere sin nye brevsentral på Robsrudjordet i Lørenskog kommune. Oslo kommune har levert innsigelse mot planene. Et samlet bystyre går heller inn for etablering på Stubberudfeltet på Alnabru. Et flertall av politikerne i nabokommunen hilser planene velkommen. Motstanderne mener det er meningsløst at Posten på denne måten skal generere enda mer trafikk gjennom Groruddalen, et fra før hardt miljøbelastet område. Endelig avgjørelse i Miljøverndepartementet er rett rundt hjørnet.

Posten til Stubberud

Lokalavisen Groruddalen treffer byråd for byutvikling, Grete Horntvedt, på Stubberudfeltet ved Alnabru. Området ser ut som en gigantisk skrothaug. I tillegg er grunnen forurenset. Det foreligger planer om å rydde opp i skrotet og rense opp. Nå tar byråd Grete Horntvedt til orde for å dra igang et spleiselag mellom staten og Oslo kommune.
- Jeg har utfordret Miljøverndepartemenet gjennom et brev. Vi tilbyr dem å være med på et spleiselag om opprydning, siden staten har sagt at Groruddalen er satsningsområde. Her ligger det masse husholdningsavfall, men ikke mer enn at det går an å rydde opp i det, sier Horntvedt.
Ifølge byråden vil det koste omlag 300 millioner kroner å rense opp, slik at andre virksomheter kan flytte inn på tomta. Dessuten tilbyr Oslo kommune tomten til kroner null, og få løst ut alle som fester tomt. Dermed svekkes motargumentet til Posten, som mener det blir for dyrt å ta kostnaden med opprydning, ifølge Horntvedt.
- Posten sier de er presset på tid og ønsker en billigst mulig løsning. Men jeg ønsker en best mulig løsning både med tanke på trafikk og miljø, understreker hun overfor lokalavisen.
Horntvedt viser til et brev som er sendt ut til samtlige kommuner fra Miljøvern- og Landbruksdepartementet. Overskriften lyder "Vern om jorda og kulturlandskapet - kommunenes ansvar innenfor nasjonale mål". Brevet slår fast at det er viktig å ta vare på dyrbar mark. Departementene vektlegger regional og helhetlig arealbruk. Det advares mot bit-for-bit nedbygging av jordbruksareal.
- Noen steder er det felles bolig- og arbeidsmarked på tvers av kommunegrensene. Da kan det være nødvendig å se arealutviklingen i et regionalt perspektiv, hvor både jordvern og mulighetene for utvikling av miljøvennlige transportløsninger vil være viktige premisser. Vi ønsker at kommunene skal være sitt ansvar bevisst, og både ta initiativ og delta aktivt i regionale planprosesser der det er aktuelt, står det i brevet.

Kan skyte seg selv i foten

Paradoksalt er det nå Miljøverndepartementet selv som sitter med nøkkelen i saken om Posten. Byråd Grete Horntvedt tolker brevet som et krystallklart signal om å si nei til postterminal på Robsrud. Hvis Miljøverndepartementet sier ja, er det i strid med signalene samordnet arealbruk, mener hun.
- Hvis staten blir med og rydder på Stubberud, slipper vi nedbygging av Robsrud. Hvis departementet sier ja, er det synd for den dyrka marka som blir borte. De kan ikke sende ut et brev hvor de ber oss om å samordne arealbruken og samtidig si ja til noe som blir skadelig både trafikk- og miljømessig. Dette er godt dokumentert i utredningen om Robsrud, sier Horntvedt.
- Hva om de likevel skulle si ja?
- I så fall er det utrolig feigt og lite miljøvennlig, slår Horntvedt fast.
Uansett ja eller nei til Robsrud-terminal, vil byåden jobbe for å få til et spleiselag på Stubberudfeltet. Det er andre aktører som ønsker å etablere seg på området.
- Det kan være forskjellige virksomheter, uten at jeg har lyst til å nevne noen navn. Men regjeringen må ta sine egne uttalelser på alvor slik at vi får gode løsninger for Grorudddalen, sier byråden.
- Uansett om de sier at det er greit med Robsrud, vil jeg forfølge dette med opprydningsaksjonen, slik at vi får utnyttet feltet til andre virksomheter, avrunder Horntvedt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.