*Nettavisen* Nyheter.

Bøter og inndragning for ulovlig giftdumping

Secora og NGI er i Oslo tingrett dømt til å betale bøter på henholdsvis en halv og en kvart million kroner etter ulovlig dumping av giftholdig slam i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Secora og to ansatte i selskapet ble sammen med NGI dømt i deponisaken. Oslo Havn med prosjektleder Torill Jørgensen og to andre Secora-ansatte ble frifunnet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Prosjektleder Torill Jørgensen er i Oslo tingrett frikjent i forbindelse med ulovlig dumping i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Secora og NGI er dømt til bøter på henholdsvis en halv og en kvart million kroner

MALMØYKALVEN/OSLO TINGRETT: Secora ble funnet skyldig i brudd på forurensningsloven i forbindelse med ulovlig dumping av giftholdig slam og kloakk i Oslofjorden.

Selskapet må betale en bot på 500.000 kroner, samt inndragning av 500.000 kroner, som tingretten mener selskapet har hatt i besparelser på den ulovlige dumpingen.

Nordstrands Blad har forsøkt å få en kommentar fra Secoras administrerende direktør, Ole Johnny Johansen, men han har ikke svart på våre henvendelser.

– Fare for spredning

I dommen heter det at «selv om det i ettertid er innhentet rapporter fra flere fagmiljøer som konkluderer med ikke noen vesentlig spredning av partikler eller miljøgifter ut av deponiområdet, må det likevel legges til grunn at utslippene av forurenset masse innebar en belastning for en allerede overbelastet indre del av Oslofjorden. Dumpingen av forurensete masser innebar også en ulempe for et betydelig antall mennesker som bruker indre del av Oslofjorden som rekreasjonssted. På den bakgrunn finner retten bevist at dumpingen har voldt fare for forurensning.

20.000 i bøter

En formann og en maskinkjører i Secora er hver dømt til å betale en bot på 20.000 kroner.
Etter rettens syn veier det tyngst i skjerpende retning at dumpingen av forurensete masser fra overflaten skjedde forsettlig. Både formannen og maskinkjøreren var vel kjent med at deponering av forurensete masser skulle skje gjennom deponeringsrøret ned til deponiet, Secoras anleggsleder og prosjektdirektør ble frifunnet.

Anker

Norges Geotekniske Institutt, som var kontrollansvarlig miljø i «Ren Oslofjordprosjektet» ble i tingretten dømt for medvirkning til brudd på forurensningsloven.

Under dissens ble selskapet dømt til å betale en bot på 250. 000, samt inndragning av 200. 000 kroner som tingretten mener selskapet har spart på mangelfull kontroll. NGI kommer til å anke dommen (se egen sak).

Oslo Havn og prosjektleder Torild Jørgensen ble frifunnet av Oslo tingrett.

- Jeg har ikke fått lest dommen, men det ser ut som retten er enig i at vi har gjort arbeidene på ordentlig måte. Det er hyggelig å få denne frikjennelsen, saTorill Jørgensen til Nordstrands Blad mandag kveld.

Nordstrands Blad kommer tilbake med mer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.