Brakkerot på flyttefot

I DIALOG: I Nordstrandveien 127 har Plan- og bygningsetaten gitt pålegg om fjerning av noen frittstående brakker. De er også i dialog med eier om opprydning av tomten, som ligger inntil Ljanselva og veibroen over Skulleruddumpa.

I DIALOG: I Nordstrandveien 127 har Plan- og bygningsetaten gitt pålegg om fjerning av noen frittstående brakker. De er også i dialog med eier om opprydning av tomten, som ligger inntil Ljanselva og veibroen over Skulleruddumpa. Foto: FOTO: NINA SCHYBERG OLSEN

Det ryddes gradvis opp i rotet rundt brakketomtene i Skulleruddumpa.

MÅ RYDDE: I Nordstrandveien 125 skal brakker omplasseres og det skal utarbeides en utomhusplan. Foto: FOTO: NINA SCHYBERG OLSEN

GODKJENT: Lagerhallene i Nordstrandveien 125 skal være godkjent, men ligger delvis på kommunens tomt. Foto: FOTO: NINA SCHYBERG OLSEN

SKULLERUDDUMPA: Sist høst skrev vi at Plan- og bygningsetaten (PBE) påpekte en rekke brudd på reguleringsbestemmelsene for Nordstrandveien 125 og 127.

LES OGSÅ: Krever opprydding i Skulleruddumpa

Eierne ble pålagt å rydde opp og få formalitetene i orden, men sakene er ikke avsluttet.

Nordstrandveien 125

PBE har gitt pålegg om fjerning av noen av brakkene. En brakkerigg er omsøkt og gitt tidsubestemt midlertidig godkjenning i 1986.

– Det innebærer at bygget skal fjernes dersom etaten ber om det. Foreløpig har vi ikke sett noen grunn til å kreve denne fjernet, og pålegget gjelder således kun de øvrige ikke omsøkte brakkene, sier informasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i PBE.

– Vi har oppnådd enighet med eier om at han omsøker plassering av brakkene. Eier har også sagt seg villig til å utarbeide en utomhusplan som en del av søknaden, hvor det avsettes konkrete områder for utomhuslagring. Brakkene og lagring utendørs vil bli fulgt opp, sier Larsen.

På kommunens tomt

Når det gjelder lagerhallene så er disse på bakgrunn av dokumentasjon fremskaffet fra eier sannsynligvis omsøkt og godkjent i 1989, med den plassering de har i dag.

– Ulovlighetssaken knyttet til lagerhallene er derfor avsluttet, sier Larsen.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har imidlertid protestert på plasseringen, da de delvis er plassert på Oslo kommunes eiendom.

– Dersom EBY eller Bymiljøetaten krever lagerhallene fjernet, må dette forholdet eventuelt tas opp igjen, sier Larsen.

Nordstrandveien 127

Her har PBE gitt pålegg om fjerning av noen frittstående brakker.

– Eier har søkt om godkjenning av disse, men det er gitt avslag på grunn av mangler i søknaden. Her vil pålegget bli fulgt opp, sier Larsen.

– Vi er også i dialog med eier vedrørende opprydding på tomten. Her vurderes det om det skal gis pålegg. Det avhenger imidlertid av i hvilken grad eier på eget initiativ rydder opp, sier Larsen.

LES OGSÅ: Krever opprydding i Skulleruddumpa

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.