*Nettavisen* Nyheter.

Brannvesenet mangler 14 brannkonstabler døgnet rundt

Nå står det svart på hvitt, det er for få ansatte i brannvesenet i Oslo. Nå skal løsningene finnes. Foto: Øystein Dahl Johansen

En ny analyser viser sårbarheten i brannvesenet i Oslo. - Vi mangler 14 personer på vakt i brannvesenet, sier Ole André Olsvik.

04.12.14 09:07

OSLO: I våres kom nødskriket fra de ansatte i Brann-og redningsetaten;
- Vi trenger flere folk på jobb.

dittOslo snakket med flere av de ansatte i etaten. Da kom det frem at flere frykter at liv vil gå tapt om de ikke blir flere på jobb. Flere fortalte også at de bryter forskrifter for å hjelpe mennesker i nød.

Fakta

ROS-analysen:

Nå er problemene skrevet svart på hvitt. Det er mangel på folk og utstyr. Flere av stasjonene har kapasitetsmangler og forfaller. Oslo har til og med færre brannkonstabler enn både Gøteborg og København.

Bakgrunn: Farlig mangel på røykdykkere

I flere uker har interne og ekstrerne parter jobbet med en Risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) for brannvesenet i Oslo. Som et ledd i dette skal det utarbeides en ny rapport som kun tar for seg beredskapen og forslag til løsninger. Denne skal foreligge 1. mars neste år.

Hovedverneombud Ole André Olsvik har sittet i styringsgruppen som har jobbet med rapporten.

- Den viser det vi har sagt hele tiden. Analysen er ikke overraskende, sier han.

Opp til politikerne

Fagforeningen har hele tiden sagt at de ønsker 63 personer på vakt til enhver tid. I dag er de 51. I tillegg mangler sjåfører til to tankbiler. Det betyr at 14 brannkonstabler mangler til enhver tid, dersom regnestykket som er anbefalt skal gå opp.

Klikk på bildet for å forstørre.

Hovedverneombud Ole André Olsvik sier han håper at politikerne tar tak i situasjonen. Foto: Camilla Svendsen

- Eksempelvis mangler vi tankbilsjåfører, forteller Olsvik.

Videre er det etterlyst både oppgradering av utstyr og rehabilitering av stasjonene.

- Blant annet er stasjonene for små. Det betyr at biler som skulle vært på ytterstasjonene må stå andre steder, sier Olsvik.

Han er fornøyd med arbeidet som er gjort med analysen og kaster ballen over til politikerne.

- Nå er det opp til dem. Og nå må det komme tiltak.

Les også: - Vi må løfte biler vekk fra veien

Må sikre opptrapping

Byråd for miljø-og samferdsel, Guri Melby (V), er heller ikke overrasket over resultatene ROS viser.

Klikk på bildet for å forstørre.

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby (V). Foto: (Venstre)

Hun mener at beredskapen i Oslo er god og at den er forsvarlig i forhold til dagens innbyggertall.

- Men vi må sikre en opptrapping av beredskapen som følger utviklingen av befolkningsveksten. Spesielt der befolkningsveksten øker mest, sier byråden.

- Vi du kjempe for dette?

- Ja, det vil jeg kjempe for, sier Melby.

Hun påpeker at det også er viktig å sikre et fortsatt godt samarbeid med nabodistriktene

Skal finne tiltak

Analysen beskriver dagens situasjon og Melby mener den gir et viktig grunnlag for god debatt om løsningene. Løsningene ligger i neste skritt.

- Da må man se på hvilke tiltak som kan virke. Bør strukturen endres? Hva skal det satses på? forteller Melby.

Allerede i revidert budsjett i år ble det lagt inn ekstra bevillinger til brannvesenet. Det sørget for at etaten kunne ansette ferdig utdannede brannkonstabler. Disse startet sin opplæring 1. desember.

I tillegg fikk brannvesenet 20 millioner kroner som skal brukes til etterslep på biler og annet materiell.

Videre er det lagt inn en økning i Brann- og redningsetatens budsjett på seks millioner kroner hvert år, i tillegg til økning på invisteringssiden.

- Videre mener jeg at brannvesenet selv vet hvor pengene blir brukt best, og jeg må stole på at de klarer å disponerene midlene best.

Blogg: - Livreddende penger til brannvesenet

Brannsjef Jon Myroldhaug sier at det er en god analyse som beskriver risikobildet i Oslo.

- Oslo er en by i sterk vekst. En by i utvikling krever en brann- og redningstjeneste i utvikling. Bemanning er et viktig tema som skal utredes videre i beredskapsanalysen, sier Myroldhaug.

Han forteller videre at det er kontinuerlig jobbing med å følge opp både stasjoner og oppgradering av beredskapsutstyr.

- Det er bevilget penger til å gjennomføre en nødrehabilitering av Hovedbrannstasjonen. Flere utrykningsbiler og bedre reservemateriell er bestilt etter at vi fikk en tilleggsbevilgning til dette i 2014. Det er behov for å heve investeringsnivået for beredskapsmateriell i årene fremove, kommenterer han.Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.