Gå til sidens hovedinnhold

Bred sykkelvei på Skøyen

Byrådet foreslår en 800 meter lang sykkelvei fra E18, gjennom Skøyen til Gustav Vigelands vei.

SKØYEN: – Forslaget utgjør en del av hovedsykkelveinettet. Sykkelveien vil føre til en betraktelig oppgradering av tilbudet for myke trafikanter både med tanke på standard, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det har vært mye klager på utbygging av sykkelveier, men nå kommer flere og flere parseller på plass. Dette er den femte sykkelveiplanen som blir fremmet på to måneder, sier byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen.

Fem meter bred

Forslaget omfatter etablering av sykkelvei og fortau på cirka 800 meter lang strekning mellom E18 Drammensveien og Gustav Vigelands vei via Nedre Skøyen vei og eksisterende gang- og sykkelvei langs Lilleakerbanen. Traseen foreslås med en samlet bredde på 5-4,5 meter.

– Som alternativ til sykling langs Lilleakerbanen, tilrettelegges det også for sykling i Drammensveien både i dagens østgående kollektivfelt og i nytt vestgående kollektivfelt, sier byråden.

Mer oversiktlig

Det skal etableres ny rundkjøring på Skøyen, flytte bussholdeplassen, endre avkjørsler med mer.

– Ved å etablere sykkelvei, ny rundkjøring og gjøre "oppstramming" av krysset, vil området bli mer oversiktlig, og det vil bli lettere å orientere seg, sier Agerbak-Jensen.

Etter at bystyret har vedtatt planen, kan den nye sykkelveien være på plass neste sesong.

Langs E18 skal sykkelveinettet etter hvert knyttes til det planlagte sykkelveien gjennom Dronning Biancas vei og resten av Bygdøy.

– Verneplanen for Bygdøy er til behandling, hvor sykkeltraseen er en del av denne. Først må alle verneinteresser avklares før den planlagte traseen på Bygdøy kan realiseres, sier Agerbak-Jensen.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger