Gå til sidens hovedinnhold

Brenner ofte i boretts- lagene

Hvert fjerde borettslag har hatt brann eller branntilløp i løpet av de siste fem årene, heter det i en melding fra News-wire.

Og mer enn 70 prosent mangler planer for evakuering dersom det skulle oppstå brann.. Det går fram av en undersøkelse Norsk brannvernforening har gjort blant norske borettslag og sameier.
Det er med andre ord svært få borettslag som har tenkt på hvordan de skal få ut gamle fru Hansen i fjerde, som kanskje sitter i rullestol, hvis det skulle begynne å brenne, sier redaktør Tor Erik Skaar i Brann & Sikkerhet, Norsk brannvernforenings eget tidsskrift..
I svarene fra 379 borettslag og sameier går det også fram at bare 14 prosent har gjennomført evakueringsøvelser.
Men en nærmere sjekk viser at så å si ingen av disse øvelsene holder mål. En hensiktsmessig evakueringsøvelse betyr blant annet at alle beboere skal ut, alle rømningsveier skal prøves og at branntau og brannstiger testes, sier Skaar.

Tok ut batteriene

Sikkerhetsfirmaet Trygg og Sikker AS hjelper mange boligsammenslutninger med brannsikkerhetsarbeidet. Daglig leder René Depuis bekrefter at det står dårlig til mange steder når firmaet kommer på inspeksjon første gang.
I ett borettslag var nesten halvparten av røykvarslerne ute av funksjon. I de fleste tilfeller var årsaken at batteriet var tatt ut, ofte uten at beboeren selv var klar over dette, sier Depuis.
En annen gjenganger er at slangen på pulverapparater i praksis er ødelagt fordi folk har brukt den som håndtak i stedet for det egentlige håndtaket.I en undersøkelse Synovate nettopp har gjort for Trygg og Sikker svarer 92 prosent at de har brannslokker. Pulverapparat skal kontrolleres av fagkyndige hvert femte år og på service hvert tiende år, men i undersøkelsen svarer bare litt over halvparten sier de har fått det kontrollert i løpet av de fem siste årene.
Det er for dårlig, men ikke veldig overraskende. Påbudet om at alle boliger skal ha slokkerutstyr og røykvarsler kom i 1990 og det meste av utstyret i boligene vi undersøker er anskaffet i denne perioden. Røykvarslere har en anbefalt levetid på ti år, sier Depuis.

Hvem har ansvaret?

Det er opplagt at mange beboere i borettslag mangler kunnskap om brannsikring, det kan være farlig når så mange mennesker bor så tett på hverandre. Derfor er det ekstra viktig at styrene er sitt ansvar bevisst, sier Depuis.
I fjor kom en ny borettslagslov, som blant annet omdefinerer beboeren fra å ha leierett til å ha borett. Det har fått en del til å tro at mer av ansvaret for brannsikkerheten er flyttet fra styret over på beboeren.
Juridisk er det fremdeles styret i borettslaget eller boligaksjeselskapet som står som eier og som derfor har ansvaret for at det er installert røykvarsler og manuelt slokkerutstyr i boligen. Styret er også ansvarlig for at fagfolk kontrollerer utstyret og utfører service på det, sier Depuis. Vedlikeholdet, som bytting av batterier i røykvarsleren, er det beboeren har ansvaret for.

Plikt, ikke lyst

Bevisstheten om ansvaret for brannsikkerhet er liten i mange styrer. Det kan nok skyldes at mange sitter der mer av plikt enn av lyst, sier han. Det finnes flere eksempler på at styrer i borettslag er blitt erstatningspliktige etter en brann fordi brannsikkerheten ikke var tilfredsstillende.
Skikkelig brannsikkerhet, med jevnlige kontroller og utskifting av brannsikringsutstyr, er ikke så omfattende som mange styrer later til å tro. Det koster mindre enn det du betaler i trappevask å få fagfolk til å utføre den praktiske gjennomføringen. Uansett er det viktig at styrene har en brannsikkerhetsansvarlig som setter seg inn i hva som er gjeldende krav og forskrifter, sier Depuis.
Slik er reglene:
''Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en godkjent røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket. Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom.'' (fra ''Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn'', § 2-5)

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene