Brobekkanlegget bygges ut

Brobekkanlegget står foran flere utbygginger i årene som kommer. Mer avfallssortering og forskjønning krever oppgraderinger.

BROBEKK: Bystyret har vedtatt et stort miljøløft for Oslo. Bruk av fjernvarme skal dobles og mer avfall skal sorteres ut i fremtiden. Man utvinner gass fra matavfall i et nytt biogassanlegg på Klemetsrud. Det fører til at også Brobekkanlegget må bygges om. Stikkord er forskjønning for omgivelsene og reduksjon av lukt fra søppel som kommer inn til anlegget.
Vi håper å få satt igang bygging av ny mottakshall til våren. Den blir ferdig neste høst, sier avdelingssjef Runar Madsen i Energigjenvinningsetaten.
Lukt fra Brobekkanlegget har vært et tema den siste tiden. Anleggsledelsen avviser at dette er noe problem for dem som bor og jobber rundt anlegget. Men at søppel i seg selv lukter, det er vanskelig å komme unna.
Det er bare å stikke nesa nedi i din egen søppeldunk. Søppel lukter uansett, sier Madsen.
Brobekk har idag et mottak fra 1968. 14-15 millioner skal sprøytes inn for å bygge ny og moderne mottakshall.
Vi trenger en større kjørehall hvor det er lettere for bilene å manøvrere. Vi gjør dette primært for å hindre lukt. Det får vi til ved at porten går opp og ned hele tiden. Da blir det så lukftfritt som det får blitt, sier Madsen.
Nyvinningen skal føre til bedre håndtering og kontroll av avfallet som kommer inn. Anlegget vil lettere avdekke avfall som ikke hører hjemme i søpla, som skulle vært sortert ut. Det hender forttatt at malingsspann og annet farlig avfall kommer inn med med vanlig restavfall.
Vi får en bedre kontroll med slikt avfall enn vi har idag, forsikrer Madsen.

Sorterer ut maten

Bystyrevedtaket om mer utsortering gjør at Brobekk også må bygge et eget anlegg for utsortering av matavfall. Dette skal ligge på stedet hvor gjenvinningsstasjonen ligger i dag. Matavfallet blir i fremtiden fraktet til Klemetsrud, hvor det gjenvinnes til biogass. Denne gassen kan i sin tur bli til strøm og varme.
Målet er at sorteringsanlegget skal stå klart til produksjon i 2011, sier Madsen.

"Skjønnere" Brobekk

Kritiske tunger hevder at kommunen "sminker liket" når de bruker 20 millioner kroner på estetisk oppgradering til "Sølv Super". Prosjektleder Thor Egil Kristiansen tror imidlertid at sluttresultatet blir bra. Nå i vinter skal den rustfrie kledningen testes ut blant annet for vær og vind. I 2008 står alt klart.
Vi setter prosjektet ut på anbud neste sommer, sier han.
Vi har sett på lignende prosjekter i blant annet Tyskland. I Barcelona har man kledd inn flyplassen og jernbanestasjonen på denne måten, sier Madsen.

Miljøgevinst

Siden det bygges en ny forbrenningslinje på Klemetsrud vil Brobekkovnene få mer avlastning. Det trengs, ifølge Madsen.
Kjelene har gått siden 1986. Kapasiteten er sprengt, vi har altfor mye avfall i forhold til kapasiteten. Nå får vi mer fleksibel drift av ovnene, påpeker han. Informasjonssjef i Energigjenvinningsetaten, Frode Gulvog, synes bystyreløftet på miljøsiden er både gledelig og viktig.
Fjernvarme er gunstig og Oslo har behov for det, særlig nå om vinteren når lufta er så dårlig. Doblingen til Viken Fjernvarme erstatter forbrenning av 50.000 tonn olje, poengterer han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.