Bruker mer penger enn budsjettert

Økonomi: Økonomisjef Atle Hillestad redegjorde for hvordan det står til med bydelens «pengebinge».

Økonomi: Økonomisjef Atle Hillestad redegjorde for hvordan det står til med bydelens «pengebinge».

Ikke uventet er det utgiftsposter som skaper litt uventet arbeide for dem som steller med økonomien i bydelen. Kostnadene til sykehjem og institusjonsplasser innen barnevernet er gjengangere.

SAGENE: Når det nærmer seg sommerferien er det tid for å justere budsjettprognosene.

Og etter åpen halvtime var det økonomisjef Atle Hillestad som redegjorde for tingenes tilstand:

– Regnskapet pr. 30. april viser et merforbruk på 2.5 mill. Årsprognosen viser et merforbruk på 2.7 mill etter at totalt 8.6 mill i overførte midler er disponert.

Prognosen avviker noe fra tertialrapporten, sa Økonomisjefen.

Grunnene til merforbruket er mange, men noen er kanskje ikke så uventet.

Ifølge økonomisjefen er ikke den forventede nedgangen i kjøp av antall sykehjemsplasser skjedd og utgiftene følgelig større enn beregnet.

Institusjonsplasser innen barnevernet koster også langt mer enn beregnet, og prognosene er fortsatt ganske så usikre.

For å skape balanse i «pengebingen» var det foreslått blant annet bruk av øremerkete midler, som etter bydelsdirektørens menig i var nødvendig å merke, foruten da også å flytte mellom de ulike postene i regnskapet.

Og det hele ble godkjent av et enstemmig BU.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Nyheter

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag