BU-flertallet nedlegger Nordstrand Skytterlag

Den årelange striden om skytebane i Oslo Sør kan nå endelig finne en løsning. Oslo Bystyre skal i juni ta stilling til etablering av en ny bane på Myrer ved E-6 på grensen mot Ski kommune. Det er leit at et knapt flertall (8 mot 7 stemmer) i Bydelsutvalget på Søndre Nordstrand ikke ønsker å legge forholdene til rette for etablering av en ny moderne skytebane i Oslos sørlige områder, enda årelange utredninger konkluderer med at det ikke er kapasitet til å huse aktiviteten til Nordstrand Skytterlag noe annet sted i Oslo eller Akershus.

Mindretallet i BU (H, FrP og RV) ønsker å etterleve kultur- og idrettsplanen som Bydels-utvalget enstemmig har vedtatt. Her står det nemlig at bydelen skal "preges av toleranse og mangfold, og vise fleksibilitet overfor alle fritidsaktiviteter ved å legge forholdene til rette for at alle interessegrupper skal få utøve sin virksomhet".

Det virker derfor underlig for Høyre at et idrettslag med 750 medlemmer og over 100 medlemmer under 18 år og også en egen gruppe for medlemmer over 70 år, ikke skal få mulighet til å bedrive sin fritidsaktivitet. Spesielt ille blir det når vi husker kulturkomiteens leder Liv Jorunn Eriksen (SV) presentere SVs syn: "Vi skal i samarbeid med ungdommene legge til rette for å skape et aktivt og givende ungdomsmiljø som inkluderer alle grupper. Alle skal finne sin plass i Søndre Nordstrand og føle tilhørighet til bydelen".

Det er langt fra ord til handling i Sosialistisk Venstreparti, AP, KrF og Venstre! De 146 medlemmene fra Søndre Nordstrand bydel som trener til skiskyting, jaktprøven eller som hevder seg i toppen i en av Norges fem største idretter er tydeligvis ikke innenfor BU-flertallets syn på mangfold og toleranse. Nå har vi muligheten til å etablere en skytebane som kan utformes etter nye og moderne krav, og som alle instanser mener ikke vil være til sjenanse for noen boliger. Den evige susen fra motorveien like ved vil være en mye større plage.

Søndre Nordstrand Høyre håper at bystyret tar ansvar i saken og vedtar bygging av en ny, moderne skytebane på Myrer. Da kan vi oppfylle Bystyrets tidligere vedtak om nedlegging av Prinsdal Skytebane samtidig som vi viser at vi vil ha mangfold og toleranse og ikke nedlegge et av de største fritidstilbud for barn og unge i Oslo Sør.Ståle Hagen

Leder i Søndre Nordstrand Høyre

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.