*Nettavisen* Nyheter.

Budsjettsprekk - Fredag 21. januar

Bydelens beboere må ikke bli de som skal svi for at systemet ikke har virket fra første dag

I høst og frem mot det store budsjettmøtet i Bydel Nordstrand i desember ble det kjempet for kronene. Man fryktet nedskjæringer som ville føre til betydelige innskrenkinger i tjenestetilbudet. Det var brukt for mye penger i forhold til budsjettert.
Nå viser det seg at overforbruket har vært vesentlig større enn det administrasjonen mente og som de la frem for politikerne. Det er snakk om et beløp som er hele 28 millioner større enn angitt.
Å bomme på et så stort beløp virker uforståelig. Administrasjonen sier at det kom regninger på tampen av året som endret bildet vesentlig. Opprinnelig lå som kjent overforbruks-tallet på 24 millioner - nå har det mer enn doblet seg.
En ting er at bydelen omgående må endre rutinene sine for rapportering. I Søndre Nordstrand må bydelsdirektøren hver måned legge frem en økonomisk oversikt, og de følges med årvåkne blikk. På Nordstrand er det altså grunnlaget for den kontinuerlige oversikten som det skorter på.
Men det som er langt verre, og som bydelens befolkning vil måtte komme til å merke, er at det nå må spares inn 6 millioner kroner. Riktignok skal dette skje over to år, men 3 millioner hvert år er mer enn det beløpet politikerne flyttet på under budsjettbehandlingen. Da var det nemlig snakk om 2,7 millioner.
Hva vil så dette bety?
Jo, man må frem med sparekniven, og den ser ut til å måtte brukes brutalt. Aktivitets-nivået må drastisk ned. Heldigvis må ikke bydelen spare inn alt overforbruk selv, men det må legges inn kutt vesentlig over de 6 millionene (over to år) som blir bydelens ansvar.
De gruppene som var aktive før jul og fikk gjennomslag for sine argumenter, må forberede seg på ny kamp. Alle forsto før jul at aktivitetene måtte ned, men nå kan det altså bli langt mer alvorlig enn det som ble gjennomført i budsjettvedtaket.
Det er på flere områder overskridelsene nå har kommet. Økonomisk sosialhjelp har blitt en svært tung post og likeledes kjøp av sykehjems- og andre institusjonsplasser.
Spørsmålet er nå hvorfor det plutselig (?) har blitt så galt. Mye av "skylden" kan nok legges på bydelsreformen. Tre ikke så alt for store bydeler - Nordstrand, Ekeberg-Bekkelaget og Lambertseter - ble slått sammen. Tre bydeler som hver for seg var oversiktlige, men som hadde noe forskjellige rutiner. Så ble alt slått sammen.
Meningen var at reformen skulle gi innsparinger. Det har den tydeligvis ikke gjort det første året. Derfor bør Nordstrand få hjelp til å løse problemet sitt. Bydelens beboere må ikke bli de som skal svi for at systemet ikke har virket fra første dag.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.