*Nettavisen* Nyheter.

Byantikvaren fraråder kunstisbane på Bogstad

I sin uttalelse til kunstisbane på Bogstad fraråder Byantikvaren sterkt det foreliggende forslaget.

BOGSTAD: Byantikvaren skriver i sin konklusjon at anlegget vil bevirke en betydelig inngrepspreget endring av landskapet og miljøet, som vil bli særlig fremtredende i vintersesongen.

Nasjonal verdi

Etaten viser også til Riksantikvarens brev til Aksjonen Redd Bogstad, hvor det står "vi bekrefter at Bogstadområdet utgjør et kulturmiljø av nasjonal verdi. Byantikvaren peker også på at et inngrep innenfor Markagrensen muligens er i strid med kommunens egen policy for lokalisering av tyngre idrettsanlegg, og i strid med rikspolitisk bestemmelse som midlertidig marka grense. I konklusjonen mener Byantikvaren at et slikt anlegg muligens er i konflikt med ordlyden og intensjonen i Nini Egebergs arvingers overdragelse av Bogstad gårds jordvei til Oslo kommune.

Underkommunisert

I Byantikvarens vurdering står det at nødvendig infrastruktur i form av kjøring og parkering, tribuner eller liknende installasjoner kan være underkommunisert i forslaget, hvilket i så fall vil forsterke karakteren av inngrepsanlegg. I vurderingen skriver også etaten at kulturlandskapet med Bogstad Gård som sentrum er en estetisk og miljømessig ressurs på nasjonalt nivå, hvor kvalitetene burde være sikret ved at Markagrensen går nettopp i Ankerveien.

Byantikvaren bestrider forslagsstillers oppfatning om at driving rangen mangler egenverdi eller sammenheng med det omgivende landskap, selv om det er foretatt en moderat justering av det opprinnelige jordbrukslandskapet.

Noe bedre tilpasset

Byantikvaren skriver i innledningen at justeringen av forslaget har medført at prosjektet er blitt noe mer kompakt og noe bedre tilpasset den menneskeskapte moderate landskapssenkingen på stedet., samt at man er noe mer positiv til at anlegget er flyttet lenger fra Ankerveien.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag