Gå til sidens hovedinnhold

Bydel Grorud verst i barnevernsrapport

I en undersøkelse om forholdene i bydelsbarnevernet har har ansatte uttalt seg om sin arbeidssituasjon. Bydel Grorud skiller seg negativt ut i rapporten.

Grorud: I Kommunerevisjonens spørreundersøkelse kommer Bydel Grorud gang på gang verst ut. 29% av de som responderte fra barnevernet i Grorud oppga at meldinger i liten grad ble vurdert godt nok. Hele 54% i bydelens barnevernstjeneste oppgir at de i liten grad har kapasitet til å behandle meldinger godt nok; 33% oppgir også at meldinger i stor grad henlegges på grunn av økonomiske konsekvenser.
Revisjonen fant det spesielt bekymringsverdig at man i Bydel Grorud har en henleggelsesandel på 61% av alle undersøkelsessaker samtidig som 41% oppgir at saker henlegges på grunn av økonomiske konsekvenser.

Overraskende

Bydelsdirktør i Bydel Grorud, Torild Lien Utvik, uttalte i intervjuet med Kommunerevisjonen som foreligger i rapporten at ingen av de fremsatte påstandene "er beskrivende for bydelens barnevern".
- Jeg ble veldig overrasket over resultatene i spørreundersøkelsen. Det er alvorlig at vårt barnevern svarer så forskjellig fra andre bydeler. Det som er interessant er at barnevernet i Bydel Grorud er en av de bydelene som har brukt mest ressurser, sier Lien Utvik til Lokalavisen Groruddalen.
I undersøkelsen kommer det frem at bydelen hadde brukt mest av alle bydelene på tiltak utenfor hjemmet. Rapporten viser også at Grorud kommer best ut i forhold til bemanning; de har ni barn per ansatt i forhold til Søndre Nordstrand som har fjorten barn per ansatt.
- Vi må finne ut av hvorfor de ansatte svarer som de gjør, hva som ligger til grunn for oppfatnigen av at økonomiske konsekvenser kommer i veien for nødvendige tiltak, konkluderer bydelsdirektøren.
Rapporten skal til høring i bydelsutvalget i slutten av mars, men Utvik poengterer at hun ønsker å forholde seg til rapporten med en gang.
- Vi har satt igang et såkalt effektiviseringsnettverk. Dette innebærer at ulike bydeler går sammen og sammenligner tall og arbeidsformer, og dette gir interessante resultater, sier hun.

Planlegger tiltak

Kommunerevisor Frits A. Eriksen ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gi noen kommentar til årsak og hvilke videre tiltak som eventuelt skal iverksettes i forhold til de resultater rapporten har gitt.
- Rapporten har nå blitt sendt og den skal ut på en høringsrunde hvor Bydelsutvalget, administrasjonen og kommunen sentralt vil kunne komme med kommentarer. Resultatet av disse høringsrundene vil så bli innarbeidet i en revidert rapport. Videre tiltak må vurderes etter at disse kommentarene er på plass, sier Eriksen.
Kommunerevisoren ønsker også å understreke at rapporten ikke bare avdekker negative forhold og at resultatene varierer fra bydel til bydel. Eriksen poengterer også at undersøkelsen ikke har tatt sikte på å avdekke realitetene, men å kartlegge hva ansatte mener.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden