*Nettavisen* Nyheter.

BYDEL ØSTENSJØ - KJERRINGA MOT STRØMMEN? - Onsdag 26.januar

Flere medier har ved flere anledninger karakterisert Bydel Østensjø som kjerringa mot strømmen når det gjelder bydelsbudsjett for 2005. Kjerringa krever nok en nærmere forklaring for at folk flest skal forstå bydelens budsjettsituasjon i 2005.

Ved sammenslåingen av tre bydeler til Bydel Østensjø hadde de tre bydelene til sammen ca 18 mill. kr. i overskudd ved inngangen til 2004. Østensjø Bydelsutvalg lot seg ikke friste til å bruke opp disse pengene.
Innstrammingen fra byrådet i Oslo høsten 2004 førte til at store deler av overskuddet ble borte.
Ved budsjettforliket mellom byrådet og Venstre/Krf fikk Bydel Østensjø drøyt 11 mill. kr. ekstra.
I tillegg til byrådets betydelige budsjettkutt generelt for bydelene, og nevnt beløp over, er dette de økonomiske rammer bydelen har å forholde seg til.
Hadde vi ikke tatt nye og dristige organisatoriske grep, ville nok Bydel Østensjø langt på vei vært i samme situasjon som de aller fleste andre bydelene i Oslo.
Alle snakker om hvor viktig det er å forebygge, men i dagens politiske virkelighet blir det oftest med prat. Vi i Bydel Østensjø har flyttet betydelige budsjettmidler fra tunge tjenester som for eksempel sykehjemsplasser, dyre/eksterne barnevernsinstitusjoner og ensidig økonomisk sosialbistand, over på forebyggende tiltak av mange slag.
I praksis gir dette seg følgende utslag:
Færre sykehjemsplasser, flere korttidsplasser, bedre/flere dagsentertilbud, bedre/flere hjemmehjelpstjenester, 5 eldresentra, 3 frivillighetssentraler, individuelle trygghetsavtaler og frivillige hjemmebesøkstjenester.
Full barnehagedekning (vedtatt plan 59 nye plasser i 2004), 3 barneparker, styrking av barnevernet for lokale tiltak og personrelatert forebygging, 7 utekontakter, 5 fritidsklubber og sommerklubbtilbud i fritidsklubbene.
Omfattende samarbeid med AETAT, trygdekontoret og sosialkontoret. Aktive arbeidstiltak i bydelen, hjelp til utdannelse og arbeid, samt styrking av rusomsorgen.
I tillegg satser vi på Kulturbydel Østensjø hvor vi bidrar på forskjellige måter økonomisk, organisatorisk, informativt og praktisk. Betydelige beløp er avsatt til kultur i vid forstand. Kultur er en viktig del av vår velferdspolitikk, og gode forebyggende tiltak.
Vi lokalpolitikere innser at vi har vedtatt et dristig budsjett for 2005, og har derfor satt av en post for eventuelt merforbruk på snaue 5 mill. kr. Vi ser ikke bort fra at vi kan oppnå et tilsvarende overskudd for 2004 som også kan brukes til samme formål.
For at vi skal lykkes i ovennevnte omlegging trenger vi (og har vi) en bydelsadministrasjon som vil ha en tett oppfølging av vedtakene i budsjettet, samt streng økonomisk budsjettstyring.
Vi forutsetter også at bydelsutvalget blir løpende orientert om utviklingen, slik at vi raskt kan ta nye politiske grep, hvis situasjonen tilsier det.
Under forutsetning av at vi ikke blir tatt av strømmen, trives vi som kjerringa mot strømmen. Skulle vi lykkes i våre forsetter vil vi gjerne dele våre erfaringer med andre bydeler.

Arnfinn Aabø
Leder Østensjø Bydelsutvalg

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.