Bydel Vestre Aker fortsetter fotballkampen

GLEDELIG: BU-leder Elin Horn Galtung er svært positiv til forsvarsminister Søreides svar på bydelens henvendelse. Her på tomten det strides om. Arkivfoto

GLEDELIG: BU-leder Elin Horn Galtung er svært positiv til forsvarsminister Søreides svar på bydelens henvendelse. Her på tomten det strides om. Arkivfoto

Striden mellom bydel og Forsvarsbygg om hva slags fotballbane som skal anlegges bak FO-bygget på Huseby vil ingen ende ta, men nå setter bydelen sin lit til forsvarsminister Søreide.

Bydelen ønsker seg en 11er kunstgressbane bak FO-bygget. Montasje: Overkommandoen AS

Forsvarsbygg hadde nok også 11er-bane i tankene da arkitekten skisserte dette i 2009. Skisse: Spor Arkitekter

HUSEBY: Striden rundt de kompensatoriske tiltakene knyttet til byggingen av den amerikanske ambassaden lever i beste velgående.
Forsvarsbygg/Skifte Eiendom vil bygge en liten syverbane mens bydel, idrettslag, skoler og vel vil ha en fullverdig 11-erbane.

Bydelen mener det kommer klart frem i forarbeidet til rekkefølgebestemmelsene knyttet til reguleringsplanen at bydelens behov skal være bestemmende for utforming av banen. Plan- og bygningsetaten har sett seg nødt til å gi rammetillatelse for en syverbane etter at Fylkesmannen hadde vedtatt at etaten ikke kunne la være å behandle søknaden. Tidligere hadde etaten bedt Forsvarsbygg om å utarbeide et alternativ til 11-erbane.

Positiv forsvarsminister

Bydel Vestre Aker har skrevet direkte til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og bedt om at hun nå griper inn i denne betente saken. Søreide skriver at bydelens engasjement er prisverdig og at hun setter sin lit til at det kommer en løsning gjennom dialogen som er etablert med Oslo kommune som reguleringsmyndighet.

– Dette er et gledelig, positivt tilsvar, også det at Forsvarsministeren reagerer så raskt på vår henvendelse. Når hun gir oss ros for vårt engasjement og setter sin lit til at det blir en løsning, så velger jeg å tro at det vil være til bydelens beste, sier leder av bydelsutvalget, Elin Horn Galtung (H).

Les også: KOMMENTAR: Skifte er i en kjempeklemme

– Helt uakseptabelt

I et nytt brev til Plan- og bygningsetaten i forbindelse med den rammetillatelse som er gitt, er bydelsutvalget krass i sin reaksjon mot tiltakshaver i reguleringssaken, Spor Arkitekter.

Bydelen skriver at den forventer at tiltakshaver har satt seg skikkelig inn i forarbeidet til rekkefølgebestemmelsene, som betyr at bydelen ikke aksepterer at Skifte kan anse seg kapabel til å definere bydelens behov. «En slik form for tilnærmet formynderskap fra Skiftes side er derfor helt uakseptabel og absolutt ikke ønsket», skriver bydelsutvalget.

Les også: Ber forsvarsministeren om å gripe inn

Skal dekke behov

Politikerne viser i brevet igjen til at det kun er Skifte Eiendom i denne prosessen som ønsker en syverbane og minner om at en bane etter bydelens behov er et av de nødvendige kompensatoriske tiltak som måtte til for å få flertall for ambassadereguleringen i bystyret.

Tiltakshaver mener derimot at en syverbane er i tråd med rekkefølgebestemmelsene og et godt tilskudd til lek og aktivitet for barn og unge i lokalmiljøet og vil dekke Gardens behov. Ifølge tiltakshaver skal Forsvaret i samarbeid med Garden drifte og ha ansvaret for bruk av banen.

Les også: Mot økonomisk fallitt etter salg av ambassadetomt

Bydelen på sin side viser til at de kompensatoriske tiltakene skal dekke bydelens behov og ikke først og fremst behovene til en gruppe i Forsvaret, som har solgt ambassadetomten. Bydelen mener det ligger i kompensatoriske tiltak at det nettopp skal være en kompensasjon for tapt areal til byens innbyggere.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.