Gå til sidens hovedinnhold

Bydelen er positiv

Bydel Østensjø er positiv til byggeplanene i Hellerudveien.

Østensjø: Høringsfristen når det gjelder omregulering av Hellerudveien 86, 88 og 90 gikk ut 4. mai. Nå er saken sendt over til forslagsstiller, som har frist til slutten av mai på å kommentere de totalt 12 innspillene til den foreslått reguleringsplanen. Plan- og bygningsetaten opplyser at det stort sett er etater og Østensjø bydel som har hatt innspill til de nye planene.

Østensjø Bydelsutvalg behandlet saken i møte 7. mai og vedtok å sende en uttalelse om at de er positive til at bydelens forhåndsuttalelse er ivaretatt i planforslaget. Bydelen anbefaler hovedtrekkene i det foreslåtte planforslag for Hellerudveien, men vil tilslutte et eventuelt alternativt planforslag fra Plan- og bygningsetaten i forhold til utvidelse av uteområdene.

I bydelens forhåndsuttalelser har de pekt på at eventuelle jord- og overflateforurensinger må undersøkes nærmere før byggingen starter. I forhold til eventuell veitrafikkstøy anbefales leilighetene bygd gjennomgående, med en stille side bort fra Hellerudveien. Bakkedraget nord og vest på planområdet må sikres med 20 meters avstand i forhold til bebyggelse og naturområdet langs bekkedraget må ikke berøres. Bydel Østensjø har også et ønske om at det vurderes å bygge boliger med livsløpsstandard.

Plan- og bygningsetaten anbefaler foreløpig hovedtrekkene i planforslaget, men tar forbehold om offentlig ettersyn vedrørende selve prosjektet, høyden på boligene, større uteoppholdsareal og om skolespørsmålet skal sikres i reguleringsbestemmelsene.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger