Gå til sidens hovedinnhold

Bydelen kutter ti millioner

Bydelsutvalget vedtok mandag å kutte ti millioner kroner i årets budsjett for å dekke inn merforbruket fra fjoråret.

Østensjø: Årsaken til merforbruket på 9,668 millioner kroner i 2006 var i all hovedsak knyttet til flytting av Langerud sykehjem og overforbruk av sykehjemsplasser.

På mandagens møte i bydelsutvalget ble nesten hele bydelsdirektørens kuttliste vedtatt.

Hvite busser

Den eneste budsjettposten som et samlet BU valgte å ikke kutte var 60 000 kroner i støtte til Utekontakten slik at de kan reise sammen med skoleelever på tur med de "hvite bussene".

Bydelsutvalg mente at tiltaket er så viktig for det kontaktskapende arbeidet at de ikke ville gå med på kuttforslaget.

På den lange bussturen får Utekontakten en unik mulighet til å knytte kontakt med ungdommen. Dette er et godt langsiktig tiltak, sa Tommy Skjervold (FrP).

Det er sjelden jeg er så enig med FrP som nå. Denne posten bør legges inn i Utekontaktens ordinære virksomhet slik at vi slipper dette kuttforslaget hvert år, sa Hanne Irene Eldby (SV).

Flytter dagsenter

Bydel Østensjø har budsjettert med en reserve på 1,7 millioner til å dekke inn eventuelt merforbruk. I tillegg skal det spares inn administrative kostnader blant annet ved ikke å ansette i ledige stillinger, ved å inndra insentivmidler til eldresentrene og redusere avsettingen til pensjon og uførhet for bydelens ansatte.

Det er bydelens eldre som kanskje vil merke kuttene mest konkret. Kuttet som ble vedtatt mandag innebærer at fire til fem dagsenterplasser for demente flyttes fra Rustad til Manglerudhjemmet. Bydelen sparer 300 000 kroner på dette. Årsaken er at bydelen i dag kjøper plasser på Rustad fra sykehjemsetaten til 136 000 kroner. Paradoksalt nok klarer bydelen selv å drive en dagsenterplass med samme tilbud på Manglerudhjemmet for 86 000 kroner. Dagsenterplassene for de demente vil bli sagt opp og overflyttet 1. mai.

Kutter kulturmidler

Det er i dag én og en halv stilling på dagsenteret for demente på Rustad. Disse stillingene er det sykehjemsetaten som har ansvaret for og det er derfor uvisst hva som vil skje med disse. Det som er klart er at overflyttingen til Manglerudhjemmet vil medføre behov for en halv stilling mer der.

Dagsenterbrukerne som nettopp ble flyttet fra Abildsø seniorsenter til dagsenteret på Rustad skal fortsatt være på Rustad.

Bydel Østensjø inndrar også 250 000 kroner i kulturmidler som var avsatt til eldre. I forslaget fra bydelsdirektøren heter det at midlene inndras til dekning av merforbruk fordi det ikke er knyttet noen forpliktelser til disse midlene.

Reklame

Husker du disse to idiotene?