Bydelen og Forsvarsbygg krangler om fotballbane

Bydelens organisasjoner ønsker 11-erbane, men Forsvarsbygg prosjekterer 7-erbane uten dialog med bydelen.

Bydelens organisasjoner ønsker 11-erbane, men Forsvarsbygg prosjekterer 7-erbane uten dialog med bydelen.

Forsvarsbygg har ertet på seg politikerne i Bydel Vestre Aker, siden de ikke vil bygge den fullverdige fotballbanen bydelen ønsker seg.

HUSEBYLEIREN: Det kom frem på et informasjonsmøte hvor Forsvarsbygg orienterte om fremtdriften med tiltak for erstatningsarealene for den amerikanske ambassaden, samt at Garden informerte om den militære aktiviteten i Husebyskogen.

Uten å gå i dialog med politikere eller prosjektgruppen som er etablert i forbindelse med utviklingen av området bak FO-bygget, har Forsvarsbygg sendt inn søknad om rammetillatelse for et nærmiljøanlegg.

Del på Facebook

Bueskyttere og liten bane

– Vi er i dialog med bueskytterne, som trenger en sikkerhetssone på 91 meter for sine aktiviteter. Det er planlagt å ligge der den gamle skytebanen ligger. I tillegg er det søkt om en kunstgressbane som vil kunne stå ferdig i 2012, sa blant annet prosjektleder i Forsvarsbygg, Trond Nordby.

Dårlig samarbeid

Leder av Byutviklings-, miljø og samferdselskomiteen i Bydel Vestre Aker, Arild Gjervan ville vite størrelsen på kunstgressbanen og fikk som forventet svaret at det dreide seg om en 7-erbane.

– Vi har hele tiden ønsket en 11-erbane og vi har sagt fra til Plan- og bygningsetaten at bydelen ikke ønsker en 7-erbane, som jeg tidligere har kalt en ballbinge og ikke en fullverdig fotballbane, sa Gjervan som understreket at samarbeidet med Forsvarsbygg ikke hadde vært godt.

Han mente også at bydelen gjennom å godta en trafikkøy i stedet for en gangbro over Sørkedalsveien hadde spart Forsvarbygg for beløp i millionklassen.

Garden sier nei

Nordby begrunnet Forsvarsbyggs fremming av en syverbane med at en større bane ville være til hinder for Gardens virksomhet og krav til soner.

Skifte Eiendom og Forsvarsbygg sa under forrige informasjonsmøte at det aldri er lovet eller planlagt noen 11-erbane på området. Akersposten minnet Nordby på at Skifte Eiendom opprinnelig budsjetterte med en ren 11-erbane i sine kalkyler.

Under forrige informasjonsmøte ble det lagt mye vekt på at høyspentledningene over tomten begrenset omfanget av banen. Om disse måtte legges i kabel gjennom Husebyskogen, ville det bli svært dyrt.

Avisen tok en telefon til Hafslund som kunne fortelle at en omlegging av høyspentledningene kunne gjøres for en brøkdel av prisen. På spørsmål om hvor høyspentargumentet var blitt av svarte Nordby at dette var bare en av flere faktorer som påvirket avgjørelsen.

Gardesjef, Oberstløytnat Odd Andre Søbstad, som ledet møtet sa at det ikke var behov for noen 11-erbane.

– Vi ønsker ikke en bane som eter seg inn på vårt øvingsområde eller begrenser våre aktiviteter ytterligere, sa Søbstad.

Gjervan repliserte at banen var et sterkt ønske fra bydelen og at bydelen aldri hadde uttrykt ønske om en bueskytterbane på bekostning av størrelsen på en kunstgressbane..

– I forbindelse med rekkefølgebestemmelsene går det frem at planene skal fremmes i dialog med bydelen. Så har ikke skjedd her, sa Gjervan.

Bueskyttere ikke prioritert

Leder av bydelsutvalget, Elin Horn Galtung, uttrykte at hun var veldig lite fornøyd med Forsvarsbyggs håndtering av saken i forhold til rekkefølgebestemmelsene.

Etter møtet var hun helt klar på at saken ville bli fulgt opp med Plan- og bygningsetaten.

– Jeg kan ikke forstå hva dette har med bueskytterne å gjøre. De har ingen prioritering i denne saken. Her er det uttrykt ønske om en 11-erbane med internasjonale mål, som det er et stort behov for i bydelen. Det er opprettet en prosjektgruppe med representanter fra alle idrettsklubber og skoler, fra Røa vel og bydelspolitikere, som alle vil ha en fullverdig bane. Ambisjonen om bane har full støtte fra idrettens samarbeidsutvalg og Oslo idrettskrets. Forsvarsbygg har ikke lyttet til disse, sier Galtung.

Skal utrede 11-erbane

Bydel Vestre Aker har bedt Plan- og bygningsetaten om å henstille til Skifte Eiendom/Forsvarsbygg om snarets å inngå et forpliktende samarbeid med bydelen.
Plan- og bygningsetaten har i to omganger bedt Skifte Eiendom om å prosjektere en bane med internasjonale mål. Siste gang var 21. juni i år med frist på 60 dager.

Skifte har ikke etterkommet etatens anmodning, men i stedet svart blant annet at det etter Skiftes oppfatning ikke er plass til banen og at Garden mener det kan påvirke trenings- og øvingsaktiviteten i Husebyskogen.

Mer om Gardens fremtidige planer for Husebyskogen og ikke minst om sivilbefolkningens sikkerhet knyttet til ambassaden kommer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.