*Nettavisen* Nyheter.

Bydelene bestemmer over graffitivegger

Oslo bystyre har vedtatt at bydelene selv kan bestemme om graffitivegger skal bli lovlig. Arbeiderpartiet er positivt innstilt til forslaget, og vil gi ungdommen rom til å utøve kunstformen.

Grünerløkka: Nulltoleranse mot tagging har ikke fungert. Vi vil ta graffiti-kulturen på alvor, sier nestleder i bydelsutvalget Paal Haavorsen (Ap) til Østkantavisa.
Det er nylig blitt vedtatt at bydelene skal avgjøre hvorvidt man skal opprette graffitiveggene. Arbeiderpartiet er hovedsaklig positiv til en uttryksform som graffiti, og ønsker å samarbeide med miljøene som har tilknytning til denne uttrykksformen.
Det er mange som mener at byrådets nulltoleranse mot graffiti har ført til økt tagging. Nå har vi mulighet til å se om en positiv holdning til graffiti kan føre til mindre tagging. Vi sier ja til graffiti, og nei til tagging, sier Haavorsen.

Et skritt i riktig retning
Vi ønsker å få igang en diskusjon om temaet rundt graffiti-kulturen, og gi uttøverne muligheter for å utfolde seg, sier Haavorsen.
Kulturhuset Hausmania har lenge møtt motstand i forbindelse med sin graffitivegg, og sier det er positivt at bydelene vil legge til rette for disse kunstnerene.
Jeg synes det er positivt at det nå er en åpenhet om dette, og at det blir et tillitsforhold mellom kommunen og graffiti-malerne. Det gir det hele et større perspektiv og vil gi åpenhet om en hel kulturell bevegelse, sier Knut Lowzow, styreleder ved Kulturhuset Hausmania.
Man har over lang tid sett at det har vært begrenset vilje og kapasitet av forståelse blant politikerne. Dette er et skritt i riktig retning, og vil gi en kollektiv bevissthet blant borgerne, sier Lowzow.
Erfaringen fra andre byer sier at lovlige graffitivegger fungerer, og skaper en ansvarsfølelse blant de i miljøet. Nulltoleranse mot en helhetlig kunstart som graffiti provoserer,og da dette ble innført fulgte vi opp med noe vi kaller fulltoleranse. Vi er opptatt av å utforme det offentlige rommet som en helhet, sier Lowzow.

Organisert graffitiaktivitet
Hvovidt det blir åpnet for lovlige graffitivegger, er opp til hver enkelt bydel å bestemme.
Politiet er i mot at det opprettes graffitivegger fordi det "legitimerer" at ungdom går rundt med spraybokser. Dette er et viktig argument mot graffitivegger, men Arbeiderpartiet mener det bør være mulig å finne en løsning som er god for alle parter, sier Paal Haavorsen.
For å komme politiet og andre bekymrede i møte, har partiet lagt fram forlag på hvordan dette kan gjennomføres i praksis.
Man kan organisere graffitiaktiviteten slik at det er særlige miljøer som for eksempel Hausmania og ungdomsklubber som er ansvarlige. Det innebærer at de deler ut boksene, underviser i teknikker og samler inn boksene etter bruk. Det vil da ikke være "legitimt" at ungdommene går rundt med spraybokser på kveldstid, sier Haavorsen.
Vi håper på at Grünerløkka bydel, som er den mest kulturelle bydelen i Oslo, vil få flotte graffitivegger på passende steder. Vi vil komme ungdommen i møte, slik at de kan drive med sin kunstart, sier Haavorsen.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.