Gå til sidens hovedinnhold

Bydelene: Vitalisering og økte oppgaver, ikke vingeklipping

Dessverre, men det ser ut til at bydel Nordre Aker fortsatt sakte men sikkert skal vingeklippes for oppgaver. I siste bystyremøte sa bystyreflertallet klart og tydelig nei til forslag som kunne gitt bydelene økt ansvar og oppgaver, og vitalisert bydelene.

Bydelsreformen, slik den ble vedtatt for snart 22 år siden, hadde to hovedbegrunnelser: Hovedmålsettingen var desentralisering av politisk makt og demokratisering av forvaltningen. Men viktig var også: bedre service for publikum, bedre kvalitet på tjenestene, mer effektiv ressursbruk og mer meningsfull og innholdsrik arbeidssituasjon for de ansatte.

Bydelsordningen har vært svært vellykket, men på tross av dette har bystyrets borgerlige flertall de siste årene i betydelig grad stått for en sentraliseringspolitikk. Som våre nasjonale politikere undergraver det kommunale sjølstyre og fratar kommunene viktige oppgaver gjennom statliggjøring (for eksempel sykehus, rusomsorg og barnevern), har partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, og Kristelig Folkeparti i Oslo bystyre vingeklippet bydelene og sentralisert viktige oppgaver: som sykehjemsdrift, 02180, regnskaps- og økonomifunksjoner og IKT. Så langt går flere av disse sentraliseringsprosjektene under betegnelsen skandaler som IKT-prosjektet, men advarslene fra virksomheter og fagmiljøer før bystyrets vedtak var krystallklare. Så flertallspartiene som sikrer flertall for sentraliseringsvedtakene, kan ikke si at de ikke visste hva de gjorde.

Sakte men sikkert fratas bydelene oppgave etter oppgave. Også i siste bystyremøtet fattet bystyret igjen et nytt sentraliseringsvedtak: bydelene ble fratatt ansvaret for hjelpemiddelformidlingen.

Fra SVs side ønsker vi å gå motsatt vei; vi mener vi får bedre tjenester ved å flytte ytterligere oppgaver til bydelene:forsøk med avgjørelse i byggesaker

forsøk med driftsansvar for lokale kultureiendommer

ansvaret for lokale friområder, mindre lokale veier, samt renovasjon i det offentlige rom

vi ønsker å øke bydelenes ansvar for drift av sykehjem, uten at en nødvendigvis reverserer etableringen av Sykehjemsetaten

utrede delegasjon av ansvaret for grunnskolen til bydelene

og hvorfor skal bydelene bli overstyrt av Rådhuset på hvordan de organiserer sin egen organisasjon?

eller hvorfor skal ikke bydelsutvalget selv få ansette sin bydelsdirektør?Felles for mange av disse forslagene er at både Arbeiderpartiet og Venstre har gått til valg på at dette ønsker de. Da er det pussig at de ikke benytter første mulighet til å få flertall for sin egen politikk i bystyret. Ikke engang utredning eller forsøk tør de.

Høyres gruppeleder i bydelsutvalget på St. Hanshaugen, Rune Aale-Hansen, hadde sammen med en bydelsutvalgskollega en helsides kronikk i Aften for et par måneder under overskriften «bydelsutvalgene bør avvikles». Hovedbudskapet var at bydelsutvalgene selvsagt litt spissformulert er blitt redusert til høringsinstanser.» Det er viktig å lytte til folk. Enda viktigere er det i lokalpolitikken å fatte avgjørelser som er riktig for folk. Men å lytte uten å kunne handle, har vel egentlig lite med demokrati å gjøre».

Bystyreflertallet kan gjøre noe med dette ved å flytte mer makt og innflytelse ut til bydelsutvalgene. Men når selv Venstre, i stedet for å stemme for desentraliseringsforslag i sitt eget program, i sak etter sak sikrer bystyreflertall for å vingeklippe bydelene, og sentralisere, er det ikke mye håp.Ivar Johansen

bystyremedlem for SV

Reklame

Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe