Gå til sidens hovedinnhold

Bye, bye, bydel!

Tone Frønes takker for seg etter 20 år som bydelsdirektør i Bydel St. Hanshaugen.

ST. HANSHAUGEN: Bydelsdirektør Tone Frønes har nemlig fått seg ny jobb som direktør i Helse- og velferdsetaten, og dermed ble over 20 år i bydelen plutselig historie. Det hele skjedde ganske brått, rett før sommeren.

– Jeg overtok som bydelsdirektør i mars 1991, men jeg starta som økonomisjef allerede i 1988, sier Frønes til Lokalavisen.

– Jeg kjenner jo bydelen ut og inn og opp og ned med alle tjenestene og befolkningen godt, forteller damen som selv har bodd på Nesodden i alle år.

Da Frønes starta som bydelsdirektør fantes det 25 bydeler, og bydelen het St. Hanshaugen-Ullevål.

Store endringer

Da bydelsreformen trådte i kraft i 2004, og St. Hanshaugen mistet ansvaret for Ullevål Hageby-området og krøp stadig mer østover, ble befolkningssammensetningen annerledes.

– Vi fikk ansvaret for sentrum, og nye utfordringer sto i kø, forteller Frønes. Samarbeidet med Politiet og Rusmiddeletaten ble tett, og ansvaret for de mange serveringsstedene innenfor sentrumsområdet ble et faktum.

– Ja, da ble det mange restauranter og mye miljøretta helsevern. Vi hadde mange saker som omfatta røykleloven, sier Frønes.

Bydelsadministrasjonen har også vært mye på flyttefot, og i den spede begynnelse i 1988 brukte de Bjørnehuset på St. Hanshaugen som midlertidige lokaler.

– Vi var der til det begynte å bli kaldt, mimrer Frønes. Det ble flytting til Nordre Aker, Pilestredet 75 og til slutt til Akersbakken, der administrasjonen holder hus i dag.

– Det var fint å få alt av barnevern, sosialkontor og helsestasjon i Akersbakken 27, da ble det en enhet.. For meg var det veldig ok, og jeg fikk de ansatte mer nær meg, forteller frønes som fremdeles snakker om jobben i presens.

– Ja, det er litt vanskelig å venne seg til, sier hun som nå har vært et par uker i ny jobb.

Rettsaker og eldreopprør

– Bydelen har jo endra seg mye på disse årene. Det var mange flere eldre som bodde her tidligere, til dagens situasjon med mange barn og unge. Før bydelsreformen var bydelen den 3.størst i folketall til så å bli en av de aller minste, sier Frønes.

Før fantes det 8-9 barneparker i bydelen, idag er det bare to igjen, en reduksjon som ikke har gått umerkelig for seg.

– Før hadde vi fire eldresentre. Så ble de slått sammen, og i dag er det kun to igjen, sier hun.

Frønes husker eldreopprøret godt, som starta i sin tid som en mobilisering mot å legge ned dagsenteret på St. Hanshaugen.

– Ja, da var det en god del uro. Så kom eldremilliarden fra regjeringa. Noen hadde bra eldreomsorg, vi måtte likevel legge ned noe, forteller hun.

Mer uro oppstå da det ble rettsak om Markushjemmet, et sykehjem som ble lagt ned på begynnelsen av 90-tallet. Hjemmet ble lagt ned, og pasienter ble tatt imot av Cathinka Guldeberg-senteret.

– De eldre som anklaga kommunen hadde den ikke helt ukjente Tor Erling Staff til forsvarer. Frønes ble spurt ut kraftig av Staff, og da ble det nesten litt mye for noen av publikummet i salen.

– En eldre dame kom bort til meg etterpå og sa, «stakkars deg, også den mannen da, helt uaffisert av at Staff var deres forsvarer i saken mot kommunen.

Grå eminens

Etter så mange år i bydelsutvalget har det vært nok av politiske saker direktøren har overvært, og det har også blitt noen til tider latterlige diskusjoner innrømmer hun.

En diskusjon om et navnvalg på en en vei i Ullevål Hageby fikk en politiker til å forlate BU-salen i sinne. Men som Frønes oppsummerer:

– Bydelspolitikerne er forholdsvis pragmatiske, og jobber for å gjøre det beste for bydelen.

Hun har selv aldri vært fristet til å flagge egne politiske synpunkter, noe som en bydelsdirektør heller helst ikke skal.

– Vi i administrasjonen må ha respekt for politikerne for de er folkevalgte. Vi er mer grå eminenser som skal betjene dem, sier hun.

Engasjerte folk

– Det er mange ressurssterke mennesker i bydelen. Mange har sagt fra når det er ting de ikke liker. Hvert år stiller folk opp, sånn som alle som var imot nedleggelse av fritidsklubben. Jeg synes det er flott at folk deltar i vårt demokratiske system, sier Frønes som likevel ikke tar alle angrep og engasjement personlig.

– Det er en flott bydel, og mange gode ansatte som har vært der i mange år.

– Det er jo litt rart selvføgelig å ikke skulle være bydelsdirektør lenger, men det blir spennende i ny jobb også, sier hun. Hun forteller at en del ansatte har fortalt at de er lei seg for at hun skal flytte.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året