*Nettavisen* Nyheter.

Bygger ny sykkelvei til 80 millioner

Utbygging av gangfelt, sykkelvei og kollektivfelt er i gang i Tvetenveien. – Det blir sjenerøse bredder og egne arealer for både gående og syklende slik at man slipper konflikter mellom trafikantgruppene, sier prosjektleder Lars Olav Farstad i Bymiljøetaten. Foto: Foto: Øystein Dahl Johansen

Byggingen av neste etappe på sykkelveinettet startet i forrige uke på Tveita.

Klikk på bildet for å forstørre.

Tre meter sykkelfelt og to meter fortau kommer på hele strekningen fra Haugerudveien til Ole Deviks vei. Foto: Foto: Bymiljøetaten

Klikk på bildet for å forstørre.

Strekningen forbi Trosterud er allerede ferdig og den nye strekningen skal koble de løse endene av sykkelveinettet sammen. Foto: Foto: Øystein Dahl Johansen

TVEITA: Det er Bymiljøetaten som står bak prosjektet som etter hvert skal knytte sykkelveiene fra Trosterud, Kalbakken og Linderud/Ellingsrud til hovedsykkelveinettet inn mot sentrum.

– Dette er en realisering av hovedsykkelveinettet. Nå får vi knyttet sammen det som har vært litt løse ender på sykkelveinettet, sier prosjektleder Lars Olav Farstad i Bymiljøetaten.

Den to kilometer lange strekningen som nå skal bygges ut går fra Ole Deviks vei til Haugerudveien hvor det skal kobles på strekningen som allerede er ferdig fra Trosterud til Haugerudveien.

På nordsiden

Den nye gang- og sykkelveien vil følge nordsiden (Tveita sentersiden) av veien hele strekningen. Fortauet på sørsiden på strekningen Stordamveien – Ytre ringvei blir borte, men bredden blir tillagt nordsiden for å gi plass til tre meter sykkelvei og to meter fortau. Samtidig skal det være god bredde til busstrafikk og andre kjørende.

Løsningen blir av samme type som den som for noen år siden ble bygget over Tvetenbrua da den ble rehabilitert.

To år

– Dette er den fineste løsningen vi har. Det ligger særlig godt til rette for denne langs Tvetenveien fordi det her er langt mellom kryssene og ingen avkjørsler. Det blir sjenerøse bredder og egne arealer for både gående og syklende slik at man slipper konflikter mellom trafikantgruppene, sier Lars Olav Farstad.

Foreløpig er entreprenøren i gang med arbeid ved krysset mot Ole Deviks vei og vis-à-vis Tveita senter.

– Vi regner med å være helt ferdig om to år. Vi vil jobbe på flere punkter på strekningen samtidig for å få en god fremdrift, sier Farstad.

Fremkommelighet

De neste par årene vil gående, bilister og syklister oppleve trafikale utfordringer på traseen med perioder med lav fremkommelighet.

– Vi skal skilte godt, men det kommer generelt til å bli redusert fremkommelighet når det er mye trafikk fordi vi må beslaglegge deler av kjørebanen for å bygge dette, sier Farstad.

Ved Tveita senter skal gangkulverten mot Tveita amfi forlenges for å gi tilstrekkelig bredde for kollektivfelt i Tvetenveien. Dette gjøres tidlig i anlegget slik at trafikken kan legges om i anleggsperioden.

Skal få bussen fram

Det skal samtidig etableres 1,3 kilometer kollektivfelt på strekningen.

Mot sentrum blir det kollektivfelt fra Sigrid Undsets vei til Ole Deviks vei, fra sentrum blir det kollektivfelt fra Stordamveien til Ytre ringvei. Bussen vil gå i et eget felt utenfor rundkjøringen ved Sigrid undsets vei.

– Like viktig er det at vi kommer til å lage høy standard på busstoppene, med gode ventearealer, leskur og informasjon. Sykkelveien blir lagt i bakkant av ventearealene, slik at det blir minst mulig konflikt mellom av- og påstigende busspassasjerer og sykkeltrafikk som skal forbi. Her får vi en optimale løsningen, sier Farstad.

Hugger og planter trær

Langs hele strekningen må større trær fjernes. Det skal plantes flere nye slik at området totalt sett blir grønnere etter anleggsperioden.

Statuen og området på Bautaplassen skal også komme bedre til sin rett når sykkelveien legges nærmere statuen og området oppgraderes.

Neste steg på hovedsykkelveinettet er å forlenge strekningen fra Ole Deviks vei til Helsfyr, men det er ennå ikke avgjort når denne utbyggingen vil starte.

Andre saker fra Lokalavisen Groruddalen:

Dømt for innbruddsraid

Vil ha høstrusken over hele Oslo

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag