Bygger ut for 200 millioner

Alnabruterminalen skal moderniseres og bygges ut for 200 millioner kroner. Første spadestikk skjer trolig før jul.

ALFASET: Terminalen i bunnen av Groruddalen skal bli det sentrale navet for transport av gods på jernbane i Norge. Når alt står ferdig en gang i 2009, blir dette Europas mest moderne innenlands containerterminal. Ifølge prosjekteringsleder i Jernbaneverket, Aksel Roksti, skjer ikke utbyggingen én dag for tidlig. - Norge opplever opp mot 15 prosents økning hvert år på containertransport. Derfor haster det med å bygge ut Alnabruområdet, sier han.

Moderne terminal

Området fremstår idag som et virrvarr av jernbanespor, kraner, adkomstveier, terminaler og trafikk. Den interne flyten av kjøretøy og gods er ikke optimal. Det samme gjelder trafikk ut og inn av området. Derfor har myndighetene igangsatt et arbeid for å strukturere og arealeffektivisere Alnabru. Ny direkteadkomst til Nedre Kalbakkvei er under planlegging, samtidig med bredding av veien til fire felt. Prosjekteringen av Alnabruterminalen har pågått siden 2001. Området som bygges ut er den såkalte sydterminalen, og er cirka en kilometer langt. Her er skiftestasjon og en sjøterminal som vil bli nedlagt, forteller Aksel Roksti i Jernbaneverket Utbygging.
- Mange av sporene vil bli revet opp. Det er ikke så stort behov for denne skiftestasjonen lenger. 75 prosent av området blir revet og bygget om til containerterminal, forteller han til Lokalavisen Groruddalen.
Omlasting av containere skjer idag i hovedsak på nordterminalen. Når sydterminalen står ferdig i første halvdel av 2009, så vil den totale kapasiteten på anlegget øke betraktelig. Kapasiteten på nåværende terminal ble sprengt allerede i 2005.
- Vi får en utrolig kapasitetsøkning. Nå håndteres 400.000 enheter i året. Da snakker vi om containere på 20 fot som en målestandard. Den nye terminalen kan ta 600.000 enheter. Totalt blir kapasiteten på én million slike enheter, sier Roksti.
Kapasitetsproblemene før til at mye gods må gå på vei, istedet for jernbane.
- Dagens terminal har problemer med å ta imot flere kunder, sier Roksti.

Bedre for miljøet

Utbyggingen er i høyeste grad er et miljøprosjekt. Målet til staten er å få mest mulig av gods over på jernbane. Med håndtering av 1 million containerenheter, vil Norges kapasitet være dekket i overskuelig fremtid, mener Roksti. - Hvis vi ikke bygger ut terminalen vil godstransporten allikevel øke på. Uten ny Alnabruterminal, vil vi ha 150.000 flere lastebiler på veiene ut og inn av Oslo i 2015, sier han.
- En betydelig del av denne økningen vil da belaste Groruddalen, fordi samlasterne er lokalisert på Alnabru. Målet vårt er å frigjøre veiene, ved at mer av godset kan gå på jernbane, sier Roksti. Det nye containerområdet vil blant annet bestå i fire store kraner som skal håndtere godset. Antallet skal økes til seks når tiden er moden. Omlastingen av gods vil skje på en fjerdedel av tiden det tar idag. - Det vil ta 10-15 minutter fra en lastebil kommer inn her og til den kjører ut igjen.
Kranene er lydløse og vil i liten grad berøre boligene rundt.
- Hva skyldes denne kraftige økningen av containertransport?
- Det er en utvikling vi har sett de siste 3-4 årene i Europa. Importen av forbruksvarer fra Kina har økt enormt. Mye av godset kommer på containerskip fra Østen til havner i Europa og skipes videre nordover. Disse varene lastes om på Alnabru og går videre enten på skinner eller vei, sier Roksti.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.