*Nettavisen* Nyheter.

Byråd kan snu etter trafikkaos

Guri Melby, nestleder i Venstre og miljøbyråd i Oslo, åpner for å reversere stengingen av gjennomfartsåren Ring 2 (fra Munchmuseet til Carl Berner) i Oslo – men mener ellers Frp kommer med usaklig kritikk. Foto: Foto: Magnus Blaker (Nettavisen / Scanpix)

Oslo har vært lammet av trafikkorken ved Operaen. Nå åpner miljøbyråd Guri Melby for å gjenåpne en viktig gjennomfartsåre.

OSLO: Denne uken gikk Frps Geir Hågen Karlsen til frontalangrep på grepene som blir tatt av miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby når det kommer til å strupe biltrafikken i hovedstaden.

En cocktail av tiltak og ulike omstendigheter har den siste tiden resultert i til dels fullstendig trafikkaos, som har endt med at politiet har måttet stenge Bjørvika-området for privatbilister.

Biltrafikken strupes

Stenging av deler av Ring 2, struping av Carl Berner-krysset, veiarbeid på flere gjennomfartsårer samtidig, fjerning av parkeringsplasser, omlegging av Bjørvika, sommerruter i kollektivtrafikken og midlertidige løsninger i Bjørvika. Det er bare noen av tiltakene som har gjort det ekstra komplisert når NSB har stengt Østfoldbanen.

Hågen Karlsen mener Guri Melby først og fremst er en bilhater, og at politikken som føres er uansvarlig når en begynner med strupetiltak før kollektivtrafikken har kapasitet til å ta over.

LES OGSÅ: Nå kan du surfe på 4G i t-bane-tunnelen i Oslo

– Sauser sammen to ting

Nå slår Melby tilbake:

– Jeg synes det her sauses sammen to veldig forskjellige ting. Én ting er situasjonen i unntakstilstander, som vi har hatt rundt Oslo S de siste ukene – og det andre er den daglige kapasiteten i veisystemet, sier Melby til Nettavisen.

– Jeg tror ikke vi skal bygge byen for ekstremsituasjoner med flere hundre busser, her må vi heller bli flinkere til å planlegge. Det har ikke vært noen grunn til at alle disse buss-for-tog-bussene skulle gjennom Dronning Eufemiasgate. Passasjerene kunne for eksempel tatt T-banen østover og blitt plukket opp med buss et annet sted.

– NSB må forstå at det ikke er en motorvei forbi Oslo S lenger. Da må en tenke nytt, sier Melby.

Byen slik vi vil ha den

Statens vegvesen opplyser til Nettavisen at Bjørvika aldri har vært bygget med tanke på de store avvikssituasjonene på jernbanen. Det mener Melby er et helt rett valg.

– Jeg mener at Bjørvika er et godt eksempel på hva slags by vi vil ha. Vi har bygget opp en helt ny bydel med kontorer, kultur og boliger. Før var det en motorvei, nå er det en gate tilpasset de som går, kollektivtrafikk - og ikke minst for å oppholde seg i området. Det gir mindre kapasitet, men det mener jeg er et rett valg - og den nye tunnelen er bygget for at det skal finnes alternativer, sier hun.

Bispelokket

STOLTHET: Bjørvika har gått fra å være en eneste stor trafikkmaskin, til å skulle bli Oslos nye stolthet. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

LES OGSÅ: Hvor er det kø? Følg Oslo-trafikken direkte!

– Mangler rot i virkeligheten

Melby mener også at Frp-Karlsen tar fullstendig feil når det gjelder at man må vente til kollektivsystemet er bygget ut.

– Påstanden om at vi må bygge ut kollektivsystemet først mangler rot i virkeligheten. Vi har bygget ut systemet, og vi gjør det hver dag. De siste ti årene har andelen kollektivreisende økt fra 35 til 46 prosent. Jeg tror at om du spør disse folkene, så opplever de at de har et bedre system enn for ti år siden.

– Kundetilfresheten er på 95 prosent. Det har vi fått til med femminuttersrute rmed trikken, leddbusser fremfor enkeltbusser og nye T-banevogner som tar utrolig mange flere passasjerer enn før.

– Og vi bygger ut T-banenettet, det er ikke slik at det ikke skjer noe. Kolåsbanen kommer i år, og Lørenbanen står ferdig i 2016. Sistnevnte vil øke kapasiteten gjennom hovedtunnelen fordi ikke alle togene trenger å gå gjennom der lenger, påpeker hun.

– Men vi blir aldri ferdig med å bygge ut kollektivkapasiteten så lenge vi blir flere. Strategien så langt har fungert, med bedre tilbud og lave priser, men vi må ta noen store løft fremover, påpeker hun.

Samferdselsbyrående mener også at mange av tiltakene som bilistene opplever som struping, gjør det bedre for de kollektivreisende.

– Fjerner vi parkeringsplasser i Theresesgate, så er det for å gi trikken bedre fremkommelighet. Og fjernes det et felt på veier der det tidligere har vært to felt, så omgjøres det andre feltet til kollektivfelt slik at bussene kommer frem, påpeker hun.

T-banekart

Ny t-banetunnel

Det jobbes for tiden med en stor utredning for muligheten om å bygge en ny jernbane- og T-banetunnel under Oslo. Det er ikke garantert at det vil anbefales, men Melby sier til Nettavisen at hun «regner med» at det vil komme en anbefaling om å gjøre nettopp dette.

Utfordringen er at mellom en anbefaling kommer og en byggestart kan finne sted, er det mye byråkrati som står i veien - spesielt reguleringsplaner.

– Forutsatt at de kommer med en slik anbefaling, når kan en byggestart komme?

– Samferdselsdepartementet jobber for tiden med å få raskere planprosesser, og det håper jeg Frp lykkes med. Vi har en utfordring med at mange planprosesser tar for lang tid, og det er åpenbart at det vil ta lang tid før nye tunneler er på plass.

– Men vi kan få til mye før den tid. Et nytt signalsystem vil kunne få gjennom fire tog ekstra i timen, påpeker hun.

Åpner for å snu på stenging av Ring 2

Miljøbyråden åpner samtidig for å snu i et av de mer omstridte bilstrupingstiltakene, nemlig sperring av gjennomfartsåren Ring 2 på Tøyen.

– Vi har stengt en liten snutt, og det ble vedtatt som en del av Tøyenavtalen. Målet var å skape et sammenhengende grøntområde, noe en for eksempel var helt avhengig av under Øyafestivalen.

ring 2

LAGER KØ: Sperringen av gjennomfartsåren Ring 2 overfører trafikken til andre allerede tungt belastede veier. Foto: Magnus Blaker/Nettavisen

– Men det er litt tidlig å konkludere om hvordan dette fungerte. Dette er bare et prøveprosjekt, som ble satt igang når sommeren starte, og det er først i neste uke at trafikken virkelig er tilbake og vi ser hvordan det fungerer. Om konsekvensene blir for store på de andre veiene i området, mener jeg at tiltaket må reverseres, sier Melby.

– Det er jo greit å få med at målet er å bygge ned Finnmarksgata, men det er et stort prosjekt som ligge noe frem i tid, påpeker hun.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.