Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet gir opp kampen for 11-bane på Huseby

Byråd Bård Folke Fredriksen (H) skriver i et brev til Bydel Vestre Aker at alle muligheter er utprøvd og at det ikke er realistisk å få til en fotballbane i full størrelse bak FO-bygget.

HUSEBY: –Det er en skam og ikke mindre enn en skandale. Alle parter ønsker en fullverdig fotballbane her unntatt Skifte Eiendom/Forsvarsbygg, sier prosjektleder Terje Sand i sammenslåingen Huseby Idrettspark, som består av en rekke idrettslag, skoler og velforeninger i Bydel Vestre Aker.

– Vi har flere ganger forsøkt å få i gang en dialog med Skifte Eiendom for å se på mulige finansieringsløsninger og driftsmodeller, uten å lykkes, sier Sand.

Bydelens behov

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen pekte i likhet med hele Høyre i rådhuset i 2005 på at bydelen fikk fullverdige erstatningsarealer for ambassadetomten, hvor det i byrådets innstilling og forslaget til reguleringsplan blant annet står at området bak FO-bygget opparbeides ut fra bydelens behov.

Bydelsutvalget (BU) i Bydel Vestre Aker har gang på gang understreket hva som er bydelens behov, uten å bli hørt. Det er også svært viktig for Høyre i Vestre Aker at erstatningsarealene blir fullført etter intensjonene, da partiet sørget for flertallsvedtak i BU for godkjenning av ambassadereguleringen.

Gir fra seg «trumfkortet»

Det vedtaket kunne også Høyre i rådhuset vise til under behandlingen i bystyret. Folke Fredriksen har nå gitt fra seg det eneste «trumfkortet» som BU-leder Elin Horn Galtung viste til etter vedtak hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen tar ikke stilling til størrelsen på banen. Samtidig sier Fylkesmannen at hvis en eventuell tillatelse er i strid med bystyrets vedtak når det gjelder rekkefølgebestemmelsene, kan det bli nektet midlertidig brukstillatelse av ambassaden.

Les også: Setter sin lit til forsvarsministeren

Byutviklingsbyråden skriver derimot til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide den 25. juni i år: «På bakgrunn av Fylkesmannens uttalelse er det etter min vurdering tvilsomt om en søknad om brukstillatelse for USAs ambassade vil kunne avslås fordi det ikke er bygget 11-bane, men kun en 7-er bane. Kravet i rekkefølgebestemmelsen må derfor anses som innfridd når 7-banen, som kommunen nå har gitt byggetillatelse til, har blitt ferdigstilt.»

Striden

I lang tid har striden stått om størrelsen på banen, som skal være en del av de kompensatoriske tiltakene som erstatter ambassadetomten. Bydelen og Oslo kommune har ment det kommer klart frem i forarbeidet til rekkefølgebestemmelsene knyttet til reguleringsplanen at bydelens behov skal være bestemmende for utforming av banen. Plan- og bygningsetaten har sett seg nødt til å gi rammetillatelse for en syverbane etter at Fylkesmannen hadde vedtatt at etaten ikke kunne la være å behandle søknaden. Tidligere hadde etaten bedt Forsvarsbygg om å utarbeide et alternativ med 11-erbane.

Nærmiljøanlegg

– Forsvarsbygg snakker om at dette skal bli et nærmiljøanlegg. Staten definerer nærmiljøanlegg som beliggende i tilknytning til boligområder. Ser du noen boligområder rundt her? Det er store avstander til nærmeste bebyggelse. Vi trenger ingen «ballbinge» her som kun er til nytte for Garden. Vi trenger en fullverdig fotballbane, som nettopp kan skape rom for hardt tiltrengt banekapasitet for barn og unge, sier Sand.

Les også: Jeg er skuffet over Foosvarsbygg

– En stor belastning

Suksesstreneren Geir Nordby, som har satt Røas Dynamite Girls på det internasjonale fotballkartet, er helt klar på viktigheten av et slikt anlegg.

– Jeg trener alt fra seniorer til niåringer og vet hvor stort behovet er. Det er en stor belastning for oss som driver med barn- og ungdomsidrett at vi ikke kan gi våre utøvere treningsfasiliteter der de bor. Fotball favner veldig mange og har stor betydning i miljøet blant de yngste. I tillegg må Dynamite Girls bruke betydelige midler på trening på anlegg utenfor Oslo, sier Nordby.

Han peker på at alt ligger til rette for at den kjempemessige parkeringsplassen kan gjøres om til en fullverdig fotballbane.

– Dette er vel det siste stedet i bydelen hvor en slik bane kan anlegges. Her kan vi få et anlegg for voksenfotballen, hvor Røabanen blir frigjort til aktiviteter for barna i nærområdet. Det er en vinn vinn-situasjon, sier Nordby.

– Kompenserer seg selv

– I stedet ønsker altså Forsvarsbygg en liten syverbane som Garden skal bruke og som de selv skal forvalte. Hva slags kompensasjon er det? Det betyr at staten gjennom Skifte Eiendom/Forsvarsbygg selger et lokalt friområde på 40 mål med dertil import av en «sikkerhetsrisiko», før de kompenserer seg selv med en liten syverbane på et friområde de bruker som parkeringsplass.

– I tillegg har man fått noen støyvoller, en redusert lysløype og et underlig opparbeidet parkområde hvor det også skal være sambruk med Garden. Jeg tror ikke det var dette bydelens befolkning så for seg da det blant annet i forarbeidet til reguleringsplanen med reguleringsbestemmelser sto at området bak FO-bygget skulle opparbeides etter bydelens ønske. Poenget er nok at Skifte har brukt så mye penger på de andre tiltakene at de prøver å begrense skaden, sier Sand.

Fortrolige dokumenter

DittOslo har tidligere gjennom tilgang til fortrolige dokumenter påvist at Skifte Eiendom «trodde» at amerikanerne ville være med på et spleiselag med hensyn til å bekoste de kompensatoriske tiltakene. Skifte unnlot å gjøre en forpliktende avtale med amerikanerne på dette området, men trodde altså det var enighet om deling av utgiftene. Amerikanerne var senere villig til å gå rettens vei om Skifte ville forsøke å presse gjennom et krav om deling av utgiftene. Det ville i tilfelle blitt en skandale etter alt bråket rundt ambassadesaken. Til slutt ga Forsvarsdepartementet en instruks til Skifte om å godta amerikanernes tilbud om et påslag i salgsprisen fra 80 til 84 millioner.

I og med at Skifte for lengst har passert 40 millioner kroner i utgifter til kompensatoriske tiltak før banen bygges, så er det viktig for Skifte å begrense skaden etter å ha blitt tvunget til å ta hele regningen selv. Det hører også med til historien at Skifte både har diskutert, skissert og kalkulert en 11-erbane på et tidligere tidspunkt. Det kommer frem av de samme fortrolige dokumentene. Til alt overmål skriver daværende direktør i Skifte Eiendom til Forsvarsbyggs styre i 2008 at kalkylene er «avhengig av presiseringer fra Oslo kommune om hva som ligger i de forskjellige tiltakene..». Det er i forståelse med vedtaket i bystyret og siden har både bydel og kommune vært svært presise på hva de har ønsket.

– Vi kan ikke godta å skulle lide for dette. Bydelen har landets største underdekning av baneanlegg. På en eller annen måte må vi få realisert denne banen og det må ikke gis igangsettelsestillatelse til en syverbane før alle muligheter er utprøvd, sier Sand.

Spørsmål til byrådet

DittOslo har den 10. juni sendt følgende spørsmål til byrådsleder Stian Berger Røsland og byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen med kopi til alle medlemmer i byutviklingskomiteen:

«Bydelen mener at de har rett til å definere behovet mens Forsvarsbygg gjennom Skifte Eiendom er uenig. Jeg ville jo tro at den som har makt til å gi definisjonene innhold må være byråd som har fremmet saken og bystyret som har vedtatt reguleringsplanen. Dette er en svært viktig sak for nærmiljøet som krever en avklaring. Vil det komme en avklaring på dette fra rådhuset på et eller annet tidspunkt? Amerikanerne kan ifølge Fylkesmannen i verste fall bli nektet brukstillatelse om det ender opp med at banen blir bygget i strid med rekkefølgebestemmelsene.»

DittOslo har ikke fått svar på henvendelsen.

Amerikanerne vil ha stor bane

Amerikanerne har gitt klar beskjed til Skifte Eiendom om de skal bygge en fullverdig fotballbane og at det er i tråd med salgsavtalen for ambassadetomten. I verste fall kan amerikanerne bli nektet brukstillatelse om kommunen kommer frem til at en syverbane etter at den er bygget, ikke er i henhold til bestemmelsene i reguleringsplanen for ambassadetomten. Etter brevet til forsvarsministeren fra Folke Fredriksen kan amerikanerne puste lettet ut.

Osloby skriver at direktør Marit Leganger i Skifte Eiendom ikke hadde til hensikt å etterkomme amerikanernes krav og viser til at USA må rette sitt fotballkrav andre steder, og eventuelt betale hva det koster å bygge en kunstgressbane i ordinær størrelse. Det kan synes som takk for sist, da amerikanerne ikke ville være med på å dele på utgiftene til kompensatoriske tiltak. Skifte Eiendom er klar på at en syverbane tilfredsstiller rekkefølgebestemmelsene slik de fremstår i reguleringsplanen, når de setter av en del av området til liten fotballbane og en annen del til bueskyttere, selv om bydelen ikke har uttrykt ønske om dette.

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut