Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet må skjerpe seg

Full barnehagedekning er mer enn nye, fine hus. Det er også førskolelærere og utdannede assistenter som står i døren og tar imot barna. Derfor all ros til bydel Alna for det de nå gjør for å rekruttere utdannede førskolelærere og for å gi utdannelse til dem som jobber i barnehagene. Det var imponerende å lese om Alnas initiativ i Lokalavisen Groruddalen 3. mai bl.a. om å sponse ansatte som vil ta utdanning.
Men byrådets innsats på dette området er ikke like imponerende og burde bli mange hakk bedre. KrF har i flere omganger i vår satt søkelys på rekruttering og utdanning av barnehagepersonell. De siste tallene viser at det i 2006 var 437 ufaglærte ansatte i oslo-barnehagene som har stillinger som egentlig krever førskolelærerutdanning. De må derfor ha dispensasjon fra utdanningskravene i loven. Dette er en økning fra året før på 100. Heldigvis hadde halvparten annen pedagogisk utdanning, og mange gjør en god jobb, men likevel. Det er for mange på dispensasjon. I tillegg kommer ufaglærte assistenter.
I denne situasjonen skulle man trodd at byrådet hadde satt i gang storstilte tiltak for å gi ansatte nødvendig utdanning og hjulpet bydelene med byomfattende tiltak. Skriftlige spørsmål fra KrF til byråden viser at det eneste tilbudet som er satt i gang fra byrådets side er opplæring i byrådets prestisjeprosjekt ABC og 123. Dette er et spennende prosjekt for å lære barna bokstaver og tall i barnehagen, noe mange barn er veldig nysgjerrig på. Men i en situasjon der så mange ansatte går på dispensasjon, burde fokuset vært et annet.
Byråden opplyser nå til Kultur- og Utdanningskomiteen at han har vært i kontakt med Høgskolen i Oslo for å drøfte eventuelle utdanningstiltak. Han skriver at det er naturlig å komme tilbake til dette ved behandlingen av budsjettet for 2008. Vi får håpe at denne antydningen betyr at budsjettforslaget til høsten kommer med et skikkelig tilbud om utdanning til barnehagepersonell som kan være til hjelp for bydelene. For byrådet må skjerpe seg så vi får utdannet barnehagepersonale til de nye fine barnehagene.

Aud Kvalbein (KrF)
Nestleder i Kultur- og Utdanningskomiteen i Oslo bystyre

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley