*Nettavisen* Nyheter.

Byrådet tar tak i utbygger Albert Chr. Hæhre

RIDESENTER?: Hva skjer egentlig med ridesenterplanene på denne tomten øverst i Østreheimsveien? Det lurer Byrådet på også.

Fortsatt ingenting som tyder på at man er i nærheten av noe som ligner på et ridesenter øverst på Årvoll. Men nå vil også byrådet vite hva som skjer - eller ikke skjer.

Klikk på bildet for å forstørre.

RIDETOMTA: Foreløpig ingen hester - eller barn og unge på “ridetomta” øverst på Årvoll.

ÅRVOLL:Mye er skrevet om det planlagte ridesenteret øverst i Østreheimsveien på Årvoll, ved bunnen av Grefsenkleiva. Eller kanskje snarere man skal skrive «pukkverket», for det er pukkvirksomhet som har vært drevet på tomta gjennom flere år nå, siden reguleringsplanen for Årvoll Ridsenter, ble vedtatt sommeren 2007.

“...dreier seg ikke om tonn masse”

Ridesenterplanene var en het potet i Groruddalen før bystyreforhandlingene. Og blant annet sa nåværende byrådsleder Stian Berger Røssland (H) følgende under nevnte bystyreforhandlinger, sommeren for fem år siden:

«...Denne saken gir oss et nytt ridesenter i Oslo og den gir oss bredere og større muligheter til at flere kan drive med denne sporten og fritidsaktiviteten ... Slike anlegg er det for få av i dag. ...Denne saken dreier seg ikke om antall tonn masse og hvor mange trailere som kjører frem og tilbake....Denne saken dreier seg egentlig i bunn og grunn om at man ønsker å tilrettelegge for et nytt ridesenter i Oslo, og jeg skal sitere min åtte år gamle niese; hest er best, og dermed anbefaler jeg bystyret innstillingen fra komiteen.»

Reguleringsplanen fikk også flertall i bystyret, ved Høyre, Ap og Frp.

Hva tenker Høyre i dag – om det som skjer, eller kanskje ikke skjer, på ridetomta?

Tar tak i Hæhre

– Det er jo ikke vanlig å fastsette noe tidsestimat i slike reguleringsplaner, og vi forventer jo at bystyrevedtak blir fulgt opp. Det er ingen tvil om at fremdriften her har tatt uforholdsmessig lang tid. Byrådet vil nå snarest i dialog med utbygger Albert Hæhre, og be han om å legge på bordet en videre fremdriftsplan for det planlagte ridesenteret, sier stabssjef for byrådet, Paal Pedersen, og legger til at han ikke har vært kjent med saken før Lokalavisene Oslo tok kontakt.

– Den sene fremdriften er beklagelig, særlig for omgivelsene rundt, og byrådet har et ansvar for de mange beboerne som blant annet opplever mye støy og støv som følge av pukkvirksomhet på tomten. Vi vil nå legge press på utbygger om å realisere det som er intensjonen i reguleringsplanen, nemlig et ridesenter for barn og unge i Groruddalen, sier Pedersen.

Han vil også gå nærmere inn i vurderinger om politikerne i lignende bystyrevedtak bør formulere seg klarere på når man forventer at slike planer skal være gjennomført.

Enebolig på gang

Det eneste byggmessige som er levert planer om på rideotomta, er en stor enebolig med svømmebasseng. Og rammetillatelse er gitt.

– Eneboligen er uansett en del av reguleringsplanen, så eventuell bruk av denne, skal og må ses i sammenheng med resten av intensjonen i reguleringsplanen, sier Pedersen.

Plan- og bygningsetaten bekrefter at det ikke vil bli gitt brukstillatelse til eneboligen, så lenge ikke resten av reguleringsplanen er oppfylt. Men når det skrevet, dispensasjoner kan søkes om for det meste.

Mer pukking på gang

Og det er allerede søkt om mer pukking på ridesentertomta. Men Fylkesmannen har foreløpig ikke gitt tillatelse til det, og “...etterlyser en mer detaljert beskrivelse av hvilke støvdempende tiltak som vil iverksettes...Da Fylkesmannen tidligere har mottatt flere klager på støv fra tidligere knusing på området, ser Fylkesmannen behov for en mer detaljert beskrivelse av hvilke tiltak som vil bli gjennomført ...spesielt da tiltaksområdet kun ligger 100 meter fra nærmeste nabo, hvilket er ganske lite..” skriver blant annet Fylkesmannen i brev til Åsland Pukkverk AS, som er søkeren, og hvor også utbygger og veientreprenør Albert Chr. Hæhre er medeier.

Avisen har mange ganger forsøkt å få både tidligere daglig leder av den kommende rideskolen, Vannessa Quintavalle, og utbygger Albert Chr. Hæhre til å fortelle mer om hva som egentlig skjer med planene, men har ikke lykkes med det.

Les også "Ridesaken er et skrekkens eksempel"

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.