Byrådet vil ikke utvide Slemdal skole

PÅ BAKSIDEN: Skissen viser hvordan FAU vil utvide skolen med tilbygget som kan felles inn sammen med resten av bygget. Skisse: Wang–Norderud Arkitekter

PÅ BAKSIDEN: Skissen viser hvordan FAU vil utvide skolen med tilbygget som kan felles inn sammen med resten av bygget. Skisse: Wang–Norderud Arkitekter

Byrådet ser ikke behovet for å utvide Slemdal skole, selv om det ble vedtatt i fjor. Foreldre ved skolen er opprørt og får støtte fra Frp.

I 2012 viste Helene Sofie og Helene i 5A hvorfor elevene ved skolen ikke ville dusje ianlegget med grøntbelegg fra 1939.

SLEMDAL: I fjor inngikk Frp et budsjettforlik med byrådspartiene hvor det ble vedtatt et tydelig verbalvedtak: «Byrådet bes igangsette prosjektering av rehabilitering og utvidelse av Slemdal skole».

– Dette er ikke gjenstand for fortolkning. Bystyrevedtaket er ikke veiledende, sier leder av Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen.

I et notat til Kultur- og utdanningsetaten i rådhuset skriver byrådsavdeling for kunnskap og utdanning at det er behov for rehabilitering av skolen, men at en utvidelse av skolen vil gi overkapasitet i området når en ny skole i Bjørnveien står ferdig i 2018.

Les også: Tør ikke dusje på Slemdal skole

Advarer byrådet

Camilla Wilhelmsen oppfetter dette som at byrådet legger opp til en omkamp om vedtaket i bystyret.

– Det vil jeg advare mot. Skolen har for lengst sprengt kapasiteten etter at den ble gjort om fra tre- til fire-paralleller. I dag er så å si alle spesialrom på skolen gjort om til klasserom og det før alle klassetrinn er blitt fire-paralleller. Tre klassetrinn gjenstår frem mot 2017. Byrådsavdelingen skriver at skolen kan få nye klasserom med enkle grep. Jeg vil gjerne vite hva slags grep det er snakk om, sier Wilhelmsen.

Les også: – Et utstillingsvindu for elendighet

Hun har ingen tro på at en ny skole i Bjørnveien er tilstrekkelig til at Slemdal skole blir tre-parallell-skole etter 2018, med den utbyggingstakten som er forventet i området.

– Dessuten vil det ta mange år før alle klassetrinnene på Slemdal er blitt treparallelle, sier Wilhelmsen, som viser til at utdanningstetaten også har bommet på prognosene før.

– Det haster

FAU ved skolen har på eget initiativ utarbeidet et forslag til permanent utvidelse av skolen og estimert kostnadene for utvidelsen. Undervisningsbygg hevder at kostnadene vil bli tre ganger høyere enn det FAU legger til grunn.

– Jeg slår meg ikke til ro med dette. Jeg vil ha presentert tallene fra Undervisningsbygg. Når det er sagt, så haster det med å komme i gang med prosjektet. Elevene blir undervist i en sterkt nedslitt skole med elendig inneklima. Nå forventer jeg at byrådet setter fortgang i saken, sier Wilhelmsen.

Total renovering

FAU ved Slemdal skole viser til at skolen sliter med enorme mangler og at behovet for utvidelse er stor.

Les også: – Så ut som et gasskammer

Ingeborg Sæveraas i FAUs rehabiliteringsgruppe opplyser at det i disse dager går et brev til byrådsavdelingen, hvor FAU peker på det de mener er de reelle forholdene ved skolen.

– Denne skolen trenger total renovering og ikke bare en overfladisk oppussing. Det er ikke bare ventilasjonsanlegget som er kritisk dårlig. Bydelsoverlegen påla allerede i 2011 Undervisningsbygg å gjøre umiddelbare utbedringstiltak, sier Sæveraas.

Hun hevder videre at viktige ting som brannsikring og brannrømningsforhold er svært utilfredsstillende.

– Tekniske anlegg er utdaterte. Hele bygget innvendig og utvendig bærer preg av høy slitasje og er ikke i nærheten av å oppfylle krav til universell utforming. Til og med heisen er ute av funksjon nå, sier Sæveraas.

– Bryter normer og krav

FAU-representanten viser til resterende spesialrom som ikke er blitt gjort om til klasserom, er utdaterte og nedslitte. Underdimensjonert gymsal med stengt garderobeanlegg. Det er ikke rom for tilrettelagt læring. Mangel på personalrom og arbeidsplasser for lærere/ansatte. Fellesrommet er tilfluktsrom uten akseptabel brannrømningsvei, hvor deler av kjellerlokalet har høye radonkonsentrasjoner.

– Her vil man lage enda flere klasserom med «enkle grep» som byrådsavdelingen sier i sitt notat. Byrådet vil altså utvide skolen med løsninger som i enda større grad bryter med alle normer og krav til undervisningsbygg, sier Sæveraas.

Hun viser til at det legges opp til at en skole som er dimensjonert for et maksantall på cirka 520 elever skal bli en skole med 720 elever i 2016 i en totalt nedslitt skole.

– Dette er et skoleanlegg som trenger full rehabilitering og løsninger på kort sikt som kan møte utfordringene de neste to til tre årene.

Mye usikkerhet

Byrådsavdelingen viser til at FO-bygget kan benyttes til skole under en rehabilitering. Her holder Ris skoles elever til mens deres skole rehabiliteres. Lokalene i FO-bygget vil bli ledige tidligst i 2016.

Sæveraas lar seg ikke overbevise og påpeker at det er mye usikkerhet knyttet til når en rehabilitering kan finne sted ved Slemdal skole.

– Samtidig sier byrådsavdelingen at det ikke vil være behov for utvidelse av vår skole på grunn av at skolen i Bjørnveien vil stå ferdig i 2018. Men det er også stor usikkerhet knyttet til om skolen i Bjørnveien vil stå ferdig i 2018. Det er ikke engang vedtatt en reguleringsplan for området.

FAU-representanten ser det dermed som veldig sannsynlig at Slemdal skole blir fireparallell-skole i flere år, og dermed uten den avlstningen som skolen i Bjørnveien skal utgjøre.

– Hva gjør man da? I tillegg mener vi bestemt at den pågående og planlagte boligbyggingen i vårt område viser at byrådsavdelingen baserer seg på feil elevtallsprognoser. Skolen i Bjørnveien vil raskt bli fylt opp og da er man like langt. Det eneste fornuftige er å bygge ut Slemdal skole i en og samme prosess, det vil si samtidig som skolen blir totalrehabilitert, sier Sæveraas.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.